Färre anpassningar efter uppgradering till G5

Många av Monitors kunder som i dag använder G4 kan se fram emot att bli av med sina anpassningar. Framför allt på grund av att det har blivit lättare att bygga egna dokument och rapporter i G5. Många specialbyggda, kundunika lösningar är nu möjliga att skapa på egen hand.

Monitor G5 är ett helt nytt system som är konstruerat på ett nytt, smartare sätt – från grunden. Det innebär att många av de kundanpassningar som tagits fram under åren med G4 inte längre behövs i G5. Framför allt är det behovet av anpassade dokument som minskar efter en uppgradering. Det kan till exempel handla om orderkännanden, inköpsorder, pallflaggor och följesedlar.

– Av de kunder som uppgraderade till Monitor G5 under 2021, som hade anpassningar innan uppgraderingen, kunde 80 procent klara sig helt utan efter uppgraderingen. Det visar att G5 är ett mycket kraftfullt standardsystem med hög grundnivå, säger Morgan Persson, vd för Monitor ERP System.

De får ett billigare affärssystem, med mer funktionalitet, mer för pengarna helt enkelt.
Morgan Persson, vd Monitor ERP system

En annan förändring är att det nu är enkelt att ändra på olika rapporter. Kolumner går att flytta, byta ut och nya kan läggas till för att skapa precis den rapport som man vill ha. Om du till exempel vill se försäljningsstatistik för en artikel sorterad på artikelns färg så kan du ange färgen i ett extrafält, lägga in extrafältet som kolumn i Faktureringsloggen och sortera på den.

Vad innebär alla förändringar i praktiken för de kunder som uppgraderar till G5?

– Det betyder att de får ett billigare affärssystem, med mer funktionalitet, mer för pengarna helt enkelt. De får även ett mycket hållbarare system där allting hänger med i de ständiga uppdateringar och förbättringar som vi gör, säger Morgan Persson.

Vad innebär det för Monitor att behovet av anpassningar minskar?

– På sikt betyder det att vi kan flytta resurser från vår anpassningsavdelning till utvecklingsavdelningen, vilket ger oss ännu mer muskler för att fortsätta utveckla Monitor G5 så att vi kan fortsätta leverera det bästa och mest kraftfulla affärssystemet för tillverkande företag, säger Morgan Persson.