Så ska Vestre bli världens miljövänligaste möbelföretag – med Monitor G5

Det norska företaget Vestre har varit med om mycket under sina 75 år. I dag ligger fokus på att bli ”världens mest miljövänliga möbeltillverkare”. Hållbarhet är inte bara ett PR-vänligt ord för dem – det är någonting de arbetar intensivt med, och förverkligar genom konkreta åtgärder. Det är också någonting som de hoppas att andra ska inspireras att göra, företag såväl som allmänheten.

När man besöker Vestres spektakulära fabrik ”The Plus” utanför det lilla norska samhället Magnor, nära svenska gränsen, är det lätt att hänföras av den besynnerliga men imponerande arkitekturen och placeringen av fabriksbyggnaden. Vem som helst får gå runt i området, och till och med upp på själva fabriksbyggnaden, för att kika in genom de många glasväggarna och se hur arbetet fortskrider på insidan. Efter det kan man ta rutschkanan ner från taket och sätta sig vid det 30 meter långa rosa picknickbordet och äta sin medhavda matsäck, i skuggan av de många höga tallarna.

– Ett av målen med The Plus var att inspirera andra. I första hand vill vi inspirera allmänheten till att inte längre se en industri som en svart låda med taggtråd omkring, utan någonting inbjudande där de kan se hur arbetet förflyter och hur medarbetarna mår. Men det handlar även om att skapa en social mötesplats. Placeringen här i skogen är perfekt för lokalbefolkningen, men vi vill även göra det till en toppdestination på Trip Advisor, för turister som besöker Norge att komma hit och uppleva det här, säger Vestres CSO (strategi- och hållbarhetschef) Øyvind Bjørnstad, och fortsätter: Vi vill att andra företag ska bli inspirerade av tankarna bakom The Plus, vilka är transparens, öppenhet och hållbarhet.

Fabriken är byggd av massivt trä och klimatanpassad betong. Det är ett passivhus med egen uppvärmning genom att ta rätt på energin från värmeintensiva processer som pulverlackering. Bland grästuvorna som växer på taket finns också en mängd solpaneler som står för en del av energin som fabriken förbrukar.

– Vårt mål är att producera 120 procent av den energi vi förbrukar till år 2025. Vi tror starkt på att företag behöver byta till förnyelsebara energikällor, inte bara genom att köpa grön energi, utan genom att bidra till att utöka det gröna elnätet. Så vi investerar i energiprojekt själva, förklarar Bjørnstad.

Vestres fabrik The Plus gömmer sig bland höga tallar.

Ett av målen med The Plus har varit att inspirera andra. 

Alla initiativ som tas av Vestre görs både för att de är affärsmässigt bra, och för att det kommer en hel del nya lagar och krav inom en överskådlig framtid.

– Vi hoppas kunna inspirera andra företag till att göra liknande åtgärder. En stor del av problemet med hållbarhet är att de är väldigt luddigt. Du måste koka ner det till konkreta åtgärder. Olika företag har olika startsträckor och olika knappar de kan trycka på för att öka sin konkurrenskraft och minska sina klimatfotavtryck.

Det faktum att Monitor har hållbarhet högt på sin dagordning är viktigt för oss.
Øyvind Bjørnstad, strategi och hållbarhetschef, Vestre.

Sedan Vestre startade om verksamheten 1988 efter en konkurs har företaget inriktat sig helt på tillverkning av möbler för utomhusmiljöer. Ända sedan starten har kvalitet och design varit i fokus, men sedan dess har de utökat sin konkurrenskraft med en tredje pelare – hållbarhet – som de ser som en produkt av kvalitetsarbetet, enligt Bjørnstad.

– Vi tror att den här mixen av kvalitet, design och hållbarhet är en väldigt potent blandning för global tillväxt, även när vår produktion sker här i Norden.

Det faktum att Monitor har hållbarhet högt på sin dagordning är viktigt för oss.

Vestre har en tydlig strategi för tillväxt. De tror att sociala mötesplatser, såväl som den nordiska livsstilen, har ett exportvärde. USA, Storbritannien och Tyskland är alla viktiga marknader för expansion. De samarbetade nyligen med norska arkitektbyrån Snöhätta för att återskapa Times Square i New York som en social mötesplats, ”I stället för bara en massa bilar som kör fram och tillbaka” som Bjørnstad beskriver det.

Till skillnad från ett mjukvaruföretag kan inte Vestre skala upp sin verksamhet bara genom en knapptryckning. Varje enskild tillväxtprocent måste ske genom att faktiskt producera mer. Och genom att göra det mer effektivt. För att klara av det behövs ett affärssystem med de rätta förutsättningarna för en toppmodern fabrik som The Plus – en anläggning med väldigt hög automatiseringsgrad, med en personalstyrka på knappt 40 personer.

– När verksamheten här är i full gång kommer vi ha mer än 90 procent av värdekedjan insourcad. Vi har ett tydligt mål att både öka kontrollen för hållbarhetssyften, men också för ökad effektivitet. Bortsett från monteringen, som fortfarande är en relativt arbetsintensiv process så kan vi driva fabriken med väldigt lite manuellt arbete och uppnå väldigt mycket med hjälp av avancerad industri 4.0-teknologi, säger Øyvind Bjørnstad.

Ett av målen med The Plus har varit att inspirera andra. 

Avancerad industri 4.0-teknik är en av Vestres strategier för att nå en högre grad av hållbarhet i produktionen.

Vestre uppgraderade nyligen det sista av sina företag till Monitor G5, men har inte utnyttjat det fullt ut eller integrerat det med hela bolagsgruppen förrän nu.

– Det är stor skillnad på att bara ha ett affärssystem och att faktiskt lära sig det och förstå på vilket sätt det kan rationalisera dina processer, förklarar Bjørnstad.

De ser redan fördelarna med att ha samma system. Till exempel enkelheten i att göra olika överföringar mellan företagen.

– Att ha rätt affärssystem, ett system som passar hela företagsgruppen, och som passar produktionen i sin helhet, är en viktig nyckel till att möjliggöra produktiviteten här. De automatiska exporterna från Agenten (ett tillval i Monitor G5) är mycket användbara, till exempel. Monitor är baserat på produktionen, men det går att använda API:er för att enkelt integrera till andra system där det behövs.

Det är viktigt för Vestre att ha alla aspekter av, och processer inom, tillverkningen i åtanke när de beräknar klimatavtrycket för varje producerad artikel. Till exempel köper de stål med lågt koldioxidutsläpp från SSAB och ”Cirkal” från Hydro, en sorts aluminium som är åtta gånger mindre förorenande än vanligt aluminium. Att ha rätt leverantörer och partners är avgörande om de ska kunna nå sitt mål att bli världens mest hållbara möbeltillverkare.

– Det faktum att Monitor har hållbarhet högt på sin dagordning är viktigt för oss. En av anledningarna till att vi byggde den här fabriken och tog kontroll över en större del av värdekedjan är att vi ville matcha våra ambitioner inom hållbarhet. Att ha leverantörer och partners som lägger samma tyngd vid hållbarhet är av största vikt under de kommande åren, säger Bjørnstad och fortsätter:

– Det som ligger framför oss nu är inte längre bara att prata om hållbarhet och att ha ett eller två fina initiativ att skapa PR kring. Det vi ser är att det behöver vara konkret, kvantifierbart och baserat på vetenskap och så korrekta data som möjligt. För det behöver vi system som Monitor som kan ge oss de bästa insikterna utan massiva arbetsintensiva processer.