Utökad filvisare

Koppla ritningar till produkter i Monitor ERP och få dem direkt på tillverkningsordern. 

Stöd för hundratals filformat

Koppla ritningar till produkter i Monitor ERP och få dem direkt på tillverkningsordern. Tillvalet ger stöd för ett hundratal vanliga filformat (utöver PDF som är standard). Koppla till exempel avtal till kunder, certifikat till materialbatcher, bilder till avvikelser, etc.

Utökad filvisare

Utökad filvisare är ett tillval i Monitor ERP som ger stöd för flera olika filtyper när du kopplar externa filer till poster i databasen. Du får stöd för vanligt förekommande ritningsformat, bildformat och Office-paketets olika dokumentformat.

Med den utökade filvisaren kan du förhandsgranska alla kopplade externa filer i visningsfönstret, i sin originaltyp. Utan den utökade filvisaren har du bara stöd för filer av typen PDF.

Du kan även använda dig av "automatisk utskrift" av kopplade externa filer i visningsfönstret när filerna är av andra typer än PDF.

Så fungerar det

Utökad filvisare rationaliserar din hantering av externa filer som kopplas till poster i Monitor ERP, genom att:

  • Du kan koppla filerna direkt i sitt originalformat och måste inte först skapa kopior av filerna som PDF för att sedan koppla PDF-filerna.
  • Du slipper koppla om en kopia av fil när originalfilen har blivit uppdaterad eller ändrad.
Filtyper som stöds