Sustainability by Monitor yksinkertaistaa Nortekin raportointia

"Monitor ERP:n ympäristötoiminnot yksinkertaistavat raportointiamme, mikä helpottaa jokapäiväistä työtämme", toteaa Nortekin Head of Quality and Sustainability, Therese Baas.

Norjalainen Nortek on merentutkimuslaitteiden ja navigointijärjestelmien johtava valmistaja. Se palvelee tutkimuslaitoksia, merenkulkua ja uusiutuvaa teollisuutta maailmanlaajuisesti. Kun he kuulivat ensimmäistä kertaa Monitor ERP:n uusista ympäristötoiminnoista, se kiinnitti heti heidän huomionsa.

Nortekin laadun ja kestävän kehityksen johtaja Therese Baas kertoo, että meren äärellä toimivana yrityksenä he ovat luonnollisesti sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään ympäristövaikutustaan. Hän toteaa, että viranomaisten asettamat ympäristövaatimukset tiukentuvat jatkuvasti. Erityisesti teollisuusalalla toimivilta yrityksiltä vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän:

Monitor ERP:n liiketoiminnan konsultti Atle Karlsrud vahvistaa tämän sanoessaan, että Monitor ERP:n rooli valmistusyritysten ympäristöraportoinnin tuottamisessa on yhä keskeisempi, koska viranomaiset vaativat yhä useammalta toimijalta tietoa tuotannon päästöistä ja toteutetuista ympäristötoimenpiteistä:

"Ympäristövaatimukset kasvavat jatkuvasti, ja ne koskevat yhä useampaa yritystä. Nykyään monet tahot, etenkin viranomaiset, vaativat valmistusyrityksiltä yhä yksityiskohtaisempia ympäristöraportteja."

"Odotukset ovat kasvaneet. Meistä on tultava kestävämpiä ja raportoitava päästöistämme sidosryhmille."
Therese Baas, Nortekin laadun ja kestävän kehityksen johtaja

Nortekilla on yli 160 omistautunutta työntekijää, jotka jakavat yhteisen tavoitteen - olla edelläkävijä merentutkimuksessa ja navigointijärjestelmissä.

Therese Baas kertoo, että työntekijät voivat kaikissa tytäryhtiössä käyttää Monitor ERP:n uusia ympäristötoimintoja omassa tutussa järjestelmässään, mikä nopeuttaa toimintojen oppimisprosessia merkittävästi.

"Työntekijämme voivat helposti käyttää uusia ympäristötoimintoja tutussa järjestelmässä. Tämä nopeuttaa oppimista. Monitor ERP:n uudet kestävän kehityksen toiminnot ovat meille ehdottomasti merkittävä etu."

Baas jatkaa kertomalla, että Nortekilla Monitor ERP-järjestelmän uudet tehokkaat ympäristötoiminnot ovat korvanneet Excelin käytön:

”Käytimme Exceliä ympäristövaikutusten laskemiseen. Nyt teemme nämä laskelmat ERP-järjestelmässä. Tämä yksinkertaistaa päästölaskentaamme ja helpottaa jokapäiväistä työtämme", Baas tarkentaa.

Nortekin 500 miljoonan (NOK) liikevaihdosta suurin osa tulee Aasian ja Amerikan vientimarkkinoilta. Heidän tuotteensa ja kehittämänsä järjestelmät ovat olennainen osa monien maailmanlaajuisten tutkimuslaitosten ja merenkulun toimijoiden toimintaa.

Monitor ERP:n huippuluokan ympäristötoiminnot

Sustainability by Monitor

Ympäristövaikutusten mittaamiseen kehitetyt toiminnot ovat ensimmäisiä laatuaan kilpailevien toiminnanohjausjärjestelmien (ERP:iden) joukossa.

Toimintojen avulla valmistusyritykset voivat raportoida ympäristövaikutuksistaan sekä edistää toimenpiteitä niin päästöjen vähentämiseksi kuin resurssien optimoimiseksi.

Lue lisää täältä