Avansert elektronikk fra Kirkenes

Neste gang du sitter om bord i et fly og hører kabinpersonalet si «Please remain seated until the seat belt signs are switched off», kan det være moro å vite at skiltet er produsert av en liten bedrift i Kirkenes. Barel AS har i over ti år levert interiørbelysning til verdens ledende flyprodusenter.

På begynnelsen av 1990-tallet fikk Geir Torbjørnsen, en driftig seriegründer fra Kirkenes, mulighet til å kjøpe opp elektronikkavdelingen til et firma på Vestlandet. Det ble starten på Barel AS. Utstyret ble flyttet til Kirkenes, der blant annet produksjon av elektroniske temperatur-regulatorer til panelovner ble videreført.

Fra 1997 startet Barel med tilvirkning av såkalte Ex-komponenter, det vil si komponenter til bruk i områder med stor eksplosjonsfare, som oljeraffinerier, maskinrom på cruisebåter, i gruver og på oljeplattformer. «Våre produkter finnes på de aller fleste installasjoner i Nordsjøen», forteller økonomisjef i Barel, Markus Dæhlin. «I denne type miljøer kan det oppstå gass i atmosfæren. En gnist i elektronikken kan føre til eksplosjon. Med våre produkter elimineres tennkilden.»

Dette er mildt sagt komplisert elektronikk, som Barel både utvikler og designer. Produksjonen foregår etter den strengeste kvalitetskontroll ved fabrikker håndplukket av Barel. Komponentene leveres til store armaturprodusenter før de selges videre blant annet til norske Equinor og Aker BP. Barel er også underleverandør til aktører i en lang rekke land, som Sør-Korea, Frankrike, Tsjekkia, Polen, Storbritannia, Tyrkia, USA og Canada. De 27 medarbeiderne ved Hurtigrutekaia i Kirkenes har ordrebøkene fulle.

Det er viktig for produserende bedrifter som oss for å sikre
funksjonalitet rundt planlegging av produksjon og innkjøp.
Markus Dæhlin, Økonomisjef, Barel AS

Suksess i luften

2011 ble starten på et nytt satsningsområde for Kirkenes-bedriften. Via en tysk samarbeidspartner landet de en underleverandøravtale om produksjon av belysningsprodukter til flyindustrien. Lille Barel i utkant-Norge var nå leverandør til giganter som Airbus, Bombardier, og Embraer. Bare det siste året har de levert rundt 36 000 enheter, som Exit-skilt, toalettskilt, No Smoking-skilt og de allerede omtalte setebelteskiltene du titter opp på der du sitter i flysetet.

«Luftfartsindustrien er underlagt streng regulering», forteller Dæhlin. «Det er ufravikelige krav til sikkerhet, vekt, utseende m.m. Vi mottar spesifikasjoner fra flyselskapene, og ut ifra deres tegninger blir de elektroniske komponentene produsert i hele verden. Mye av custom made-komponenter kommer fra Storbritannia og Tyskland. Så blir alt montert av Barel.»

Kloke hoder

Det sier seg selv at en slik omfattende produksjon krever et velfungerende ERP-system.

«Vårt tidligere system var fra 1995. Da vi satte i gang prosessen med å finne en ny leverandør, måtte vi innse at vi var for små til å kunne gå for custom made fra SAP eller tilsvarende. Vi endte opp med to kandidater, og valget falt på Monitor ERP på grunn av to faktorer: fleksibiliteten i systemet og pris. Vi likte også at Monitor ERP er bygget med produksjonsmodulen i sentrum. Det er viktig for produserende bedrifter som oss for å sikre funksjonalitet rundt planlegging av produksjon og innkjøp.»

De fleste i bedriften syntes overgangen til nytt ERP-system gikk greit, selv om det tok litt tid. Det skyldtes blant annet at kloke hoder hos Barel fant en unormalitet i programvaren da de «tunet» systemet.

«Det tok Monitor umiddelbart tak i og rettet opp», sier økonomisjefen, «så jeg kan vel driste meg til å si at Barel har vært med å forbedre Monitor ERP til nytte for oss selv og andre.»

I skrivende stund er det rundt 15 måneder siden Monitor ERP ble implementert hos Barel.

«Vi er veldig fornøyde», sier Markus Dæhlin. «Nå har vi alt i ett system, også regnskap. Jeg vil fremheve muligheten systemet gir til å hente ut data, for eksempel for å følge opp kalkyler og dekningsgrad. Og sporbarheten er helt fantastisk! Det er enkelt å se alle endringer; hva som er gjort, når det er gjort og av hvem.»