Letti AS

Året var 1958 da en elektriker på Sørlandet sukket lettere oppgitt: Det måtte da kunne lages noe enklere og bedre å feste kabler med? Robert Iskow Bach, innehaver av det som den gang het Ørshall verksted på Søndeled, var kjent som en kreativ oppfinner. Han tok utfordringen og snart hadde han laget en prototyp på enstiftklammer. 64 år senere er Letti-klammer fremdeles montørenes førstevalg.

"I dag produserer vi 3–4 millioner klammer hver måned, året rundt», forteller Roger Bach, daglig leder av familiebedriften.

Hittil har det blitt over 1,5 milliarder klammer og det er fremdeles Made in Søndeled som gjelder. 85 prosent av produksjonen går til hjemmemarkedet, mens resten er eksport, primært til Sverige.

«Vi har jobbet målrettet med å beholde produksjonen i Norge, og ha kort vei til kundene», forteller Bach. «Det har vi klart ved å ha fokus på rasjonell produksjon, produktutvikling og medarbeidere med god kompetanse, som sikrer kvalitet og leveringsdyktighet. Det har gitt fordeler i mange år, senest under tiden med korona og nedstenging i store produksjonsland."

Da vi begynte å sjekke ERP-systemer i 2020, kom Monitor ERP fort opp. Vi visste at de var markedsledende i Sverige, og vi har også en teknisk leder med god erfaring med Monitor fra en tidligere arbeidsplass.
Roger Bach, Daglig leder, Letti AS

Alt i ett system

En forutsetning for suksess er å ha kontroll på alle ledd i produksjonen. Letti AS hadde behov for å samle bedriftens rapporteringssystemer.

«Da vi begynte å sjekke ERP-systemer i 2020, kom Monitor ERP fort opp», forteller Roger Bach. «Vi var litt skeptiske fordi de på den tiden ennå var så små i Norge, men vi fikk signaler om at det skulle satses på det norske markedet. Vi visste at de var markedsledende i Sverige, og vi har også en teknisk leder med god erfaring med Monitor fra en tidligere arbeidsplass.»

«Tidligere hadde vi ett program for ERP, ett for regnskap, andre for timeregistrering, avvikshåndtering og prosjektstyring. Vårt ønske var å kunne kutte ut flere av programmene vi benyttet og samle alt i ett system. Det tilbyr Monitor. Modulene er bygget opp på en brukervennlig måte som spiller veldig bra sammen. Det eneste vi fremdeles må kjøre separat, er lønnsprogrammet, som vi håper Monitor vil utvikle en integrert modul for etter hvert. Vi har dessuten hatt god nytte av Monitor Academy. Det er en flott digital læringsplattform som vi har brukt mye, både i fasen før implementering og nå i ettertid. Jeg vil også trekke frem det gode samarbeidet vi gjennom prosessen har hatt med de norske konsulentene i Monitor, både på ERP-biten og rundt økonomi."

Letti AS produserer 3–4 millioner klammer hver måned i sin fabrikk på Søndeled i Risør kommune. Det krever god kontroll på alle ledd i produksjonen.

Tidligere hadde vi ett program for ERP, ett for regnskap, andre for timeregistrering, avvikshåndtering og prosjektstyring. Vårt ønske var å kunne kutte ut flere av programmene vi benyttet og samle alt i ett system. Det tilbyr Monitor. Modulene er bygget opp på en brukervennlig måte som spiller veldig bra sammen. Det eneste vi fremdeles må kjøre separat, er lønnsprogrammet, som vi håper Monitor vil utvikle en integrert modul for etter hvert. Vi har dessuten hatt god nytte av Monitor Academy. Det er en flott digital læringsplattform som vi har brukt mye, både i fasen før implementering og nå i ettertid.
Jeg vil også trekke frem det gode samarbeidet vi gjennom prosessen har hatt med de norske konsulentene i Monitor, både på ERP-biten og rundt økonomi.
Roger Bach, Daglig leder, Letti AS