Duun

Vi gjør vanlige ting uvanlig bra, står det på nettsiden til Duun Industrier i Åsen i Levanger. Og vanlige ting, det er altså snøfresere, sandstrøere, vedmaskiner, beitepussere, gjødselpumper og annet som hører hjemme langs veier og på gårder rundt i kongeriket.

En gang var Duunsmia en typisk bygdesmie – den eneste med sveiseapparat i hele kommunen. Året var 1956, og blant kundene var for eksempel trøndere som trengte nye meier til sparkstøttingen sin. Bedriften ligger fremdeles vakkert til mellom gylne kornåkrer og grønne skoger – med jernbanen og E6 et steinkast unna, men dagens fabrikkanlegg minner lite om en landsens smie. Her utvikles, designes og serieproduseres nyttige redskaper med moderne produksjonsteknologi og i stor grad med maskiner styrt av robotbetjening. Men helt automatisert er produksjonen ikke. «Vi har valgt å produsere i et høykostland og må vinne på kvalitet og produktutvikling», fremholder administrerende direktør Karl Martin Eggen. «Vi satser mye på videreutvikling og forbedring av funksjonalitet, og målet er at brukeren skal bli mer effektiv som følge av at han eller hun benytter et Duun-produkt. Vi har automatisert mange av de kjedelige og belastende arbeidsoppgavene, men er helt avhengig av kompetansen til gode hoder og ‘folkan’ som tenker selv.» Redskapene Duun produserer finner sine kjøpere over hele Norge. I tillegg går cirka 15 prosent av produksjonen til eksport.

Vi har valgt å produsere i et høykostland og må vinne på kvalitet og produktutvikling. Vi satser mye på videreutvikling og forbedring av funksjonalitet, og målet er at brukeren skal bli mer effektiv som følge av at han eller hun benytter et Duun-produkt. Vi har automatisert mange av de kjedelige og belastende arbeidsoppgavene, men er helt avhengig av kompetansen til gode hoder og ‘folkan’ som tenker selv.
Karl Martin Eggen, administrerende direktør, Duun AS

Tid for fornyelse

I snart 70 år har Duun levert redskaper i et konkurranseutsatt marked. Det har de klart ved å ta nødvendige grep ettersom verden har endret seg.

For en tid tilbake var det igjen tid for endring i lokalene i Levanger. Denne gangen var det nytt ERP-system som stod på agendaen. Det tidligere systemet ble innført på 90-tallet, var custom-bygget og kostbart å videreutvikle.

«Vi hadde en evalueringsrunde», forteller Eggen, «og valget falt på Monitor ERP System. Det var det flere grunner til: Monitor har en felles plattform for alle brukere, så all utvikling de gjør etter innspill fra andre, får også vi tilgang til. Dette sørger for at vi hele tiden har et oppdatert system som stadig blir bedre. Det andre viktige kriteriet var at vi ønsket oss et system som kunne brukes til alle våre prosesser. Monitor er spesielt innrettet mot produserende bedrifter, og vi ønsket oss blant annet planleggingsfunksjonen for produksjon som de kan tilby.»

Shit in, shit out

Helt knirkefritt gikk det ikke, men det gjør det vel sjelden når man skal innføre nytt ERP-system, mener direktøren.

«Vi har hatt noen utfordringer med integrering av robotiserte lagerløsninger. Dessuten undervurderte vi hvor mye innføringen krevde av egen innsats. Vår lærdom er at vi burde ha brukt mer tid på å verifisere grunndata, ikke hatt så stor tillit til at de dataene vi satt på fra vårt gamle system var korrekte.»

Reiserestriksjoner under coronaen gjorde også at opplæring måtte foregå digitalt fra Monitor i Sverige.

«Men i dag er den norske organisasjonen på plass, og vi får bra respons derfra. De har kommet fort opp i fart», sier Eggen.

Etter et drøyt års drift er alt godt på plass. Mer funksjonalitet fra Monitor er innkjøpt, men ikke innført ennå, deriblant produktkonfigurasjon og netthandel. Ønsket er at disse etter hvert skal forbedre og forenkle kundenes opplevelse ytterligere.

«Et ERP-system er avhengig av historikk for å fungere», sier Karl Martin Eggen, som i det store og hele er fornøyd når han ser tilbake på det første året med Monitor.

Har direktøren et råd på tampen til andre som vurderer å bytte ERP-system?

«Vær nøye med å kvalitetssikre grunndata dere overfører til systemet. Shit in, shit out, som det heter på trøndersk.»