EDI

Wsparcie całego przepływu danych w EDI.

Jaki rodzaj rozwiązania EDI oferuje Monitor?

EDI zapewnia obsługę elektronicznego przesyłania dokumentów biznesowych w formie komunikatów między systemem Monitor ERP, a systemem ERP klienta/dostawcy.

Wielu naszych klientów potrzebuje płynnego rozwiązania EDI, aby spełnić wymagania klientów i dostawców. Monitor ERP zapewnia wsparcie dla całego przepływu pracy:

  • Zamówienia
  • Potwierdzenie zamówień
  • Prognozy
  • Harmonogram dostaw
  • Powiadomienia o wysyłce
  • Faktury

Cała komunikacja odbywa się mniej więcej automatycznie, z zamówieniami i prognozami przesyłanymi bezpośrednio do systemu Monitor ERP.

Funkcja EDI w Monitorze ERP działa niezależnie od partnera

Rozwiązanie EDI w systemie Monitor ERP obsługuje wszystkie typy EDI - to znaczy zarówno prognozy dla klientów, jak i dostawców. Posiadamy wielu partnerów EDI, jednak możesz połączyć się także za aktualnym dostawcą.

Nasi partnerzy EDI