EDI

Stöd för hela EDI-flödet

Vad har Monitor ERP för EDI-lösning?

EDI ger dig stöd för elektronisk överföring av affärsdokument i form av meddelanden mellan Monitor ERP och din kunds eller leverantörs affärssystem. 

Många av våra kunder behöver en smidig EDI-lösning för att möta krav från kunder och leverantörer. Monitor ERP har stöd för hela flödet:

  • Order
  • Orderbekräftelse
  • Prognoser
  • Leveransplaner
  • Aviseringar
  • Fakturor

All kommunikation sker mer eller mindre automatiskt och order och prognoser kommer direkt in i Monitor ERP.

Vill du veta mer om detta tillval? På vår online hjälp kan du läsa mer och få ytterligare information.

Klicka här

Monitors EDI-lösning fungerar oavsett partner

EDI-lösningen i Monitor ERP hanterar alla typer av EDI. Det vill säga prognoser mot såväl kunder som leverantörer. Vi har flera samarbetspartners inom EDI men du kan även koppla upp dig mot din nuvarande leverantör.

Våra EDI-partners