EDI

Integrera affärssystemet med en EDI-leverantör

Vad är EDI-integration?

Många av våra kunder behöver en smidig EDI-lösning för att möta krav från sina kunder och leverantörer. Monitor har stöd för hela flödet:

  • Order
  • Orderbekräftelse
  • Prognoser
  • Leveransplaner
  • Aviseringar
  • Fakturor

När du behöver stöd för EDI köper du vårt tillval EDI. Sedan kan du koppla ihop Monitor ERP med en EDI-leverantör.

Läs mer om tillvalet EDI

Våra partners inom EDI

PipeChain

PipeChain erbjuder samarbetsverktyg där systemet hjälper dig förbättra processen mellan kunder och leverantörer och möjligheten att kunna samarbeta genom hela försörjningskedjan. Produktiviteten mäts automatiskt genom att både kund och leverantör ser samma nyckeltal (KPI). Det gör det lätt att diskutera förbättringar och följa upp resultat av förändringar. Genom en tydlig helhetsbild av försörjningskedjan, kan PipeChains system larma när det finns risk för leveransproblem.

Läs mer på: https://www.pipechain.com/

Viaduct

Viaduct erbjuder egenutvecklade verktyg och processer som förser kunder med möjligheten att uppnå optimala resultat vid införande och användande av elektronisk kommunikation.

Läs mer på: https://www.viaduct.se/

Tyringe

Tyringe erbjuder systemlösningar som skapar integration och precision och ditt företag kan överföra information till andra system på ett enkelt sätt. Tyringe kopplar ihop affärssystem från en mängd olika branscher och via deras integrationer kan olika system kommunicera med varandra.

Läs mer på: https://www.tyringe.com/