Verktygslagerhantering

Integration mot Cribwise

Verktygslagerhantering med Cribwise

Cribwise är en digital lösning för verktygslagerhantering. Den öppnar kommunikationen mellan lagringshantering och affärssystemet via Monitors API.

Cribwise är en del av verktygsverksamheten inom Sandvik Group. Sandvik sammanför mer än 150 år av tillverkningsexpertis med den senaste utvecklingen inom digital teknik.

Programvarulösningarna omfattar hela tillverkningsflödet, inklusive design och planering, förberedelse, maskinbearbetning, verifiering och utvärdering.