Ett ERP-system, sex moduler

Hela företaget i ett standardsystem

Omfattande funktionalitet

För att Monitor ERP ska vara så tillgängligt och enkelt som möjligt att använda har vi delat upp funktionaliteten i följande sex moduler: Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning. Tillsammans ger de ett omfattande systemstöd för de flesta processer och flöden i ett tillverkande företag.

Tillverkningsmodulen

Här finns allt som behövs för att styra, planera och följa upp produktionen.

 • Beredningar med material- och operationslistor
 • Förkalkyler och efterkalkyler
 • Tillverkningsorder – registrera/frisläppa förslag, orderdokument, omplanera
 • Beläggningsplanering i listor och grafer
 • Plocklistor för plockning av material
 • Avrapportera operationer och material
 • Hantering av operationslego – order, avsändning, inleverans, planering
 • Poolplanering för effektivt nyttjande av likvärdiga maskiner
 • Produktionsuppföljning – effektivitet, produktivitet, resursutnyttjande

Inköpsmodulen

Här hittar du stöd för hela inköpsprocessen, från förfrågan till leverantörsreskontra.

 • Leverantörsregister med inköpsstöd (SRM)
 • Förfrågan – registrera, skicka, bevaka
 • Inköpsorder – registrera/frisläppa förslag, skicka, bevaka
 • Inleveranser, utskrift av pallflaggor, mottagningskontroll
 • Registrera leverantörsfakturor, koppla mot inköpsorder
 • Leverantörsreskontra med fakturabetalningar, filöverföring
 • Uppföljning i form av t.ex. inköpsstatistik, leverantörsvärdering och orderstock
 • Beslutsstöd i Inköpsmodulen

Försäljningsmodulen

Den här modulen innehåller all funktionalitet som har med kunder och försäljning att göra, från offert till kundreskontra.

 • Kundregister med säljstöd (CRM)
 • Offerter – registrera, skicka, bevaka, omvandla till order
 • Kundorder – registrera, kontrollera leveranstid, bekräfta, bevaka
 • Utleveranser med plocklistor och transporthantering
 • Fakturering till kund, proforma, faktureringsplaner
 • Kundreskontra med stöd för inbetalningar, betalningspåminnelser, räntefakturor m.m.
 • Uppföljning i form av t.ex. försäljningsstatistik, leveranssäkerhet, orderingång, likviditetsprognos
 • Beslutsstöd försäljning

Lagermodulen

Här finns funktionalitet för lagerstyrning, materialstyrning och inventering.

 • Artikelregister – artikelupplägg och artikellistor
 • Behovsplanering – materialstyrning via t.ex. behovsberäkning och nettobehovskörning
 • Inventeringsrutiner vid enskilda eller större inventeringar (även löpande inventering)
 • Lagerplatsregister med funktionalitet för lagerplatsstyrning
 • Lagervärdelista, PIA-värde
 • Spårbarhet – serienummer, batchnummer, certifikat, etc.
 • Ärendehantering – kvalitetsavvikelser från kund eller internt

Tidrapporteringsmodulen

Den här modulen är närmast verkstaden. Stämplingsterminalen är själva navet där personalen tidsstämplar både närvaro och arbete.

 • Personalregister med inställningar för närvaro och arbete
 • Stämplingsterminal där personalen stämplar närvaro och arbete, tillgänglig i både Windowsklient och webbklient
 • Attestering och korrigering av stämplingar
 • Arbetsscheman och schemacykler
 • Löneunderlag
 • Uppföljning i form av t.ex. produktivitet, närvaro/frånvaro, indirekt tid

Redovisningsmodulen

Här sköter du företagets löpande bokföring och uppföljning.

 • Kontoplaner med kostnadsställen och kostnadsbärare
 • Periodiseringar och automatkonteringar
 • Registrering av verifikationer, integration mot kundreskontra och leverantörsreskontra
 • Momsrapporter
 • Redovisningsrapporter med standardrapporter för balans- och resultaträkning, samt möjlighet att bygga egna rapporter
 • Budget och prognoser
 • Projektredovisning med integration mot övriga moduler

Hur funkar Monitor ERP i olika branscher?

Vi är experter på det mesta inom tillverkningsindustri – oavsett vilken bransch du verkar inom. Plast, metall, trä, automotive, elektronik, livsmedel, projektstyrd tillverkning, maskintillverkning... You name it!

Mer om Monitor i din bransch

Med Monitor G5 får vi ett system som används gemensamt i hela verksamheten.
Morgan Svensson, inköpsdirektör, AC Floby
Se vad våra kunder tycker

Finns det olika versioner av Monitor ERP?

Monitor ERP är vårt affärssystem, som levereras av Monitor ERP System AB. I vardagligt tal säger vi kort och gott "Monitor" om båda. Och om vi någon gång säger eller skriver "Monitor G5" om ERP-systemet är det för att tydliggöra att det är den femte och senaste generationen vi pratar om. Glasklart, eller hur?

Om man redan kör Monitor ERP men ännu inte har uppgraderat till G5 är det hög tid att göra det nu. Läs mer om G5 och hur uppgraderingsprocessen går till här:

Uppgradera till G5

Mät din produkts klimatavtryck med Monitors affärssystem

Sustainability by Monitor

År 2026 kommer alla små- och medelstora företag inom EU behöva upprätta hållbarhetsrapporter enligt EU:s CSRD-direktiv och ESRS-standard. Med vår miljöfunktion – Sustainability by Monitor hjälper vi dig att mäta din miljöpåverkan, utvärdera den och vidta strategiska åtgärder för att minska utsläpp och resursförbrukning.

Varför Sustainability by Monitor?
✔ Beräkna klimatavtryck
✔ Vidta strategiska åtgärder
✔ Kompatibelt med CSRD och ESRS
✔ Ingår i vårt standardsystem

Smartare beslut med tydliga visualiseringar

MONITOR BI

Upptäck kraften hos Monitor BI – funktionen som förvandlar din företagsdata till värdefulla insikter. Med Monitor BI får du verktygen du behöver för att enkelt och effektivt analysera data, skapa övertygande visualiseringar och fatta smartare beslut.

Varför Monitor BI:
Samlar data på ett ställe
Skapa dashboards och KPI:er
Webbaserat
Ingår i vårt standardsystem

Boka en demo