Produktionsstyrningen måste fungera i ett tillverkande företag – Vi pratar med Merikarvian LVI-tuote Oy

På Satakuntas kust råder full aktivitet. Nöjda anställda på det familjeägda företaget tillverkar komponenter till sina kunder och leendet på produktionsledarens läppar är konstant. Äntligen fungerar produktionsstyrningen som den ska och flaskhalsarna som brukade uppstå i det gamla systemet är ett minne blott. Läs om hur affärssystemet Monitor ERP har hjälpt Merikarvian LVI-tuote Oy att effektivisera sin verksamhet och minimera produktionsförseningar och de extra kostnader de medför.

Ägarna till Merikarvian LVI-tuote Oy hade ett tydligt mål: att främja företagets verksamhet. Men det fanns brister i produktionsstyrningen och trots många försök i det tidigare systemet lyckades man inte få det att fungera som önskat. Trots kontinuerliga ansträngningar/insatser för att förbättra verksamheten var det till slut dags att inse fakta: affärsplattformen behövde bytas ut för att göra produktionsstyrningen effektiv. VD Marko Ojamo, tillsammans med produktionschef Juha Ojamo och systemadministratören Janne Sainee, började rada upp kraven för det nya affärssystemet.

Juha Ojamo

Juha Ojamo, Produktionschef

En investering i ett affärssystem kändes förnuftig, en investering som verkligen skulle hjälpa till att uppnå företagets verksamhetsmål. Det primära målet var att lösa problemen med produktionsstyrningen. Dessutom ville man att all verksamhet skulle vara tydlig för både ledning och anställda, vilket skulle eliminera behovet av att använda flera programvaror i vardagen.

– Vi hade redan provat flera programvaror, men de passade inte våra behov, så vi blev besvikna. Det fanns därför en del spänning i luften när beslutade att köpa in Monitor. Vi diskuterade med de anställda om det verkligen skulle fungera, säger produktionschef Juha Ojamo.

Implementationen visade sig dock vara förvånansvärt enkel.

Marko Ojamo

Marko Ojamo, Verkställande Direktör

– Våra anställda tog snabbt till sig det nya systemet. Jag behövde inte längre oroa mig för varje steg och kände inte längre att jag behövde vara på plats hela tiden. De anställda kunde nu börja och avsluta uppgifter på egen hand, tillägger Juha Ojamo.

Monitor ERP är ett affärssystem utvecklat för tillverkande företag och visade snabbt sin lämplighet under implementationen. Affärssystemet hjälper de anställda att hålla koll på sina uppgifter och scheman, vilket leder till en effektivare verksamhet över hela linjen. VD Marko Ojamo konstaterar att medarbetarna alltid kan se vad som behöver göras och i vilken ordning.

Tack vare funktionerna i Monitor ERP får kunderna sina leveranser snabbt och i tid.

– Nu när uppgifterna är schemalagda i systemet är leveranssäkerheten fortsatt hög, säger Marko Ojamo sammanfattningsvis.

Hanna Mari Kaju

Hannamari Kaju, Ekonomichef

Smidig verksamhet i vardagen

Vardagen i ett tillverkande företag kan ofta kännas hektisk och det finns komplexa processer som måste hanteras. Bröderna som äger företaget har märkt förändringen. Vardagens verksamhet är nu mycket smidigare.

– Ur medarbetarnas perspektiv har det nya affärssystemet medfört en stor lättnad. Jag antar att när anställda tidigare stötte på problem och inte kunde få programvaran att fungera, så kom de till mig och behövde hjälp att göra vissa saker. Människor vill naturligtvis göra sitt jobb felfritt. Nu berömmer medarbetarna programmet för att det är lätt att använda och de kan även göra justeringar, säger Juha Ojamo.

Monitor ERP har också medfört förenkling av andra processer, vilket gör det möjligt att gå över från manuella och tidskrävande processer till automatiserad och exakt informationshantering. All information finns i ett system, tillgänglig för alla inblandade och är alltid uppdaterad.

Ekonomiadministratör Hannamari Kaju påpekar att effektiviteten i programmet är tydlig speciellt gällande tidrapportering.

– Vi behöver inte längre vänta på tidrapporter, timmarna kommer direkt från systemet. Där finns också produktstrukturer, så vi kan se vad vi har i lager och hur snabbt vi kan leverera dem, fortsätter Kaju.

Janne Saine

Effektivitet genom systematisk drift

För Merikarvian LVI-tuote Oy är precision och leveranssäkerhet avgörande konkurrensfaktorer. För att uppnå dem krävs systematisk drift, vilket i sin tur säkerställer effektiv produktion och högkvalitativa produkter. Enligt Juha Ojamo ger användningen av Monitor ERP-system en konkurrensfördel genom systematisk drift.

– Genom att använda Monitor ERP-systemet säkerställer vi att scheman hålls, komponenter är korrekta och att de kommer från olika avdelningar till lagret i rätt ordning.

Före implementeringen av Monitor ERP fanns det brister, särskilt gällande effektiviteten i lagerhanteringen. Marko Ojamo förklarar att Monitor ERP har eliminerat komplexiteten och skapat klarhet i den dagliga verksamheten. Nu visas lagersaldot för varje komponent och onödig hantering undviks eftersom programmet anger var komponenten befinner sig vid varje given tidpunkt. Juha Ojamo nickar instämmande och konstaterar att med implementeringen blir det också mindre slöseri eftersom alla varor i lager bokförs. Manuella listor behövs inte längre, vilket gör att man inte längre behöver bära omkring en massa papper på anläggningen.

Systemadministratören Janne Saine säger att Merikarvian LVI-tuote Oy nu har en enklare vardag.

– När parametrarna är rätt händer saker vid rätt tidpunkt. Några veckor efter implementationen av Monitor snurrar produktionshjulen precis när och som de ska.

Om Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI)

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) är ett välrenommerat finskt företag inom metallindustrin.

Produktsortimentet består av specialmässing- och rörkopplingsprodukter. MLVI planerar och tillverkar specialmässingprodukter samt levererar bearbetningstjänster. Själva företaget grundades 1988 och vi har över 50 års erfarenhet inom området. Företaget grundades 1988, och vi har över 50 års erfarenhet och specialkompetens inom branschen.

Företaget tillverkar högklassiga typgodkända rörkopplingar i specialmässing för stål-, plast- och kopparrör. Produktionen omfattar även tillverkning av kundspecifika komponenter samt legotjänster inom maskinbearbetning. MLVI tillgodoser kundernas önskemål snabbt och kompetent. I huvudsak bearbetar vi avzinkningshärdig mässing, men vi levererar även produkter i helt blyfri mässing. MLVI har en modern maskinpark och tillverkningsprocess.