Internredovisning

Integrera lager och produktion med redovisningen och se PIA- och lagervärde direkt i huvudboken

Internredovisning – ett guldkorn för ekonomen

Koppla ihop Lager och Tillverkning med Redovisning och håll koll på PIA-värde och lagervärde i realtid.

Med det här tillvalet kan du enkelt ta fram en balansräkning och se nuvarande resultat utan behov av manuella beräkningar.

PIA- och lagervärde i realtid i huvudboken

Du slipper bokföra PIA- och lagervärden manuellt i månadsbokslutet. Du kan hela tiden se på ett lagervärdeskonto vad lagervärdet är just nu.