Anläggningsregister

Få full koll på dina anläggningstillgångar

Vad är Anläggningsregister?

Med tillvalet Anläggningsregister i Monitor (i Redovisningsmodulen) får du ett komplett systemstöd för alla anläggningstillgångar i ditt företag. Det vill säga allt som är bokfört som tillgång och där det finns en avskrivning.

I Anläggningsregister kan du:

  • Registrera anläggningstillgångar
  • Beräkna avskrivningar
  • Skriva ut listor för inventering och etiketter för att märka inventarier
  • Göra skatte- och kalkylmässiga avskrivningar

I Anläggningsregister sköter du också utrangering och försäljning av dina tillgångar och skriver ut anläggningsjournal.