Anläggningsregister

Få full koll på dina anläggningstillgångar

Vad är Anläggningsregister?

Med tillvalet Anläggningsregister i Monitor (i Redovisningsmodulen) får du ett komplett systemstöd för alla anläggningstillgångar i ditt företag. Det vill säga allt som är bokfört som tillgång och där det finns en avskrivning.

I Anläggningsregister kan du:

  • Registrera anläggningstillgångar
  • Beräkna avskrivningar
  • Skriva ut listor för inventering och etiketter för att märka inventarier
  • Göra skatte- och kalkylmässiga avskrivningar

I Anläggningsregister sköter du också utrangering och försäljning av dina tillgångar och skriver ut anläggningsjournal.

Vill du veta mer om detta tillval? På vår online hjälp kan du läsa mer och få ytterligare information.

Klicka här