Lagerställe

Få full koll på dina olika lager

Vad är Lagerställe?

Med tillvalet Lagerställe får du hjälp att hålla isär vad som tillhör vad. Det vill säga när du har externa lager eller flera produktionsenheter på olika geografiska platser, inom samma bolag. Kort sagt – du håller koll på vad som finns på vilket lager.

Lagerställe är bra när du har:

  • Externa lager (till exempel lager på annan plats).
  • Flera produktionsenheter inom samma bolag.
  • Konsignationslager (kund-/leverantörsägt lager).
  • Produktionslager och reservdelslager som behöver skiljas åt.

Vill du veta mer om detta tillval? På vår online hjälp kan du läsa mer och få ytterligare information.

Lagerställe