Header

Boxes

Spedition

Integration finns för elektroniska aviseringar och sändning av speditionsdokument via Unifaun Web-TA, Unifaun Online och Pacsoft Online (Posten).

Factoring

Integration finns för factoringexport av fakturor och kunddata till bank och factoringföretag. För fakturaexport finns stöd för följande banker/factoringföretag: Swedbank, SEB Finans, Handelsbanken Finans, Nordea Finans, Danske Bank, Intrum Justitia, Faktab Finans och PayEx. För export av kunddata finns stöd för följande banker/factoringföretag: Swedbank och PayEx.

Export av löneunderlag

Export av löneunderlag kan exportera scheman och närvaro- och frånvarostämplingar från Verkstadsinformation till olika exportfiler avsedda för följande löneprogram: Kontek, Agda, Hogia Lön, Hogia Lön Plus, SoftOneLön, Visma 600, Carat, HR+, Personec samt Huldt & Lillevik.

Creditsafe

Integration finns mot Creditsafe. Hämtningen av information om kunder från Creditsafe sker per automatik. Tjänsten begär information om de kunder som finns registrerade i MONITOR så ofta som ni har angivit. Kundurval kan göras med hjälp av kundgrupper och/eller land. När informationen har erhållits från Creditsafe uppdateras MONITOR direkt.

Two Columns (standard)

Höglagerintegration

Höglagerintegration är en programvara som skapar en koppling mellan MONITOR och ett höglager. Höglagerintegration känner av när lagertransaktioner ska ske med artiklar som finns i lagret. En orderfil skickas då till höglagrets styrsystem, vilket gör att användaren får ett färdigt jobb att starta i stället för att manuellt knappa in varje artikel som ska plockas. Om höglagrets styrsystem har stöd för inventering importeras dessa data och inventeringen sker även i MONITOR.

Two Columns (standard)

CAD

iConnect är en integration mellan CAD-system och MONITOR, som är utvecklad av Cadcraft i samarbete med Monitor. Med iConnect går det överföra artikeldata från konstruktion till MONITOR. Syftet med iConnect är att underlätta och effektivisera inmatningen av artiklar och strukturer i MONITOR. Programvaran minskar därmed den manuella hanteringen av data mellan programmen och frigör arbetstid för användaren. Med iConnect minskar också ledtiden från order till produktion.

Main (meta)

Integrationer till MONITOR

Table

Nesting Software Integration

Med Bystronics kan du få intelligenta sammankopplingen av laserskärnings- och kantpressningssystem. Bystronic är ett teknikföretag inom plåtbearbetning som genom kvalitetslösningar gör det möjligt att ställa om till en produktiv och hållbar framtid. De fokuserar särskilt på automation av alla material- och dataflöden inom skärnings- och bockningsprocesser.

Typ: Eget Program

Marknad: Internationell

Nesting – Trumpf

Genom TRUMPFs produktionslösningar kan materialnvändningen optimeras och materialspill minimeras. TRUMPF  är ett teknikföretag som erbjuder produktionslösningar för verktygsmaskiner, laser och elektronik för flexibel plåtbearbetning.

Typ: Eget Program

Marknad: Internationell

Läs mer på: https://www.trumpf.com/

Service – addMobile

Har ni serviceansvar? Ingår installationsarbeten i er leverans till kund? Med AddMobiles system – helt integrerat med MONITOR – effektiviserar du och får ökad kontroll på dina service- och installationsarbeten. Minska administrationen och fokusera på det ni är experter på – service och installation.

Teknik: API

Marknad: Europa

Läs mer på: https://www.monitorerp.com/sv/digital-servicehantering-och-installation/

Lagerhiss – Kardex

Kardex erbjuder automatiserade lagerlösningar och materialhanteringssystem för optimerad lagerhantering där varje yta I lagerrummet används så effektivt som möjligt. Kardex skapar förutsättningarna för ett dynamiskt lager och hämtningssystem som ökar produktiviteten och effektivteten i ditt lager.

Typ: Lagerhiss

Teknik: Eget program

Maknad: Internationell

Läs mer på: https://www.kardex-remstar.se/

Lagerhiss – Weland

Weland lagersystem tillverkar bland annat lagerautomater som opererar i realtid med integration med MONITOR ERP System. Hissautomaterna anpassas till olika fysiska miljöer och fyller viktiga funktioner i olika former av lagerhållning som exempelvis: distribution/plocklager, färdigvarulager, lager efter processen, förbrukningsmaterial, komponentförråd med mera.

Typ: Lagerhiss

Teknik: Eget Program

Maknad: Internationell

Läs mer på: https://www.weland.com/sv-se/

Lagerhiss – Constructor

Constuctor levererar avancerade och innovativa förvaring- och lagringslösningar. Constructor hjälper kunder genom hela processen från planering till installation och service samt support. Constructors lagerautomater kan enkelt integreras med MONITOR ERP System.

Typ: Lagerhiss

Teknik: Eget program

Marknad: Internationell

Läs mer på: https://www.constructor.se/

CAD – Cadcraft

Genom samarbete med Autodesk och Cadcrafts egenutvecklade mjukvaror och gedigna expertis effektiviserar de din verksamhet med utgångspunkt i CAD och PDM. Cadcraft har under lång tid hjälpt företag med CAD-konstruktion och att ta steget från 2D till 3D med dess erfarenhet av att konstruera 3D-modeller smart för att kunder i nästa skede kan få ut mer av era modeller.  

Typ: CAD

Teknik: API

Marknad: Sverige

Intresserad av att veta mer? Läs mer på deras hemsida: https://www.cadcraft.com/

Lön – Kontek

Kontek erbjuder smart teknik i lönearbetet och erbjuder helt webbaserade lösningar för löneadministrationen oavsett vilken bransch du är verksam inom. Med Kontek väljer du som kund önskad tjänstenivå; från ett molntjänstavtal där du själv utför löneadministrationen till en komplett outsourcinglösning för hela löneprocessen.

Typ: Lön

Teknik: Filer

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.kontek.se/om-oss/

Lön – Comarch

 Comarch Optima erbjuder IT lösningar för din HR och lönehantering. Genom Comarch kan ni som företag få en överblick på era anställda, skapa en ordningsstruktur som effektivisesrar HR-hanteringen, räkna ut loner med hänsyn till frånvaro, arbetstimmar, bonusar, provision. Med Comarch Optima kan du importera och exportera utskrifter med aktuell HR-data, information om nya lagar.

Typ: Lön

Teknik: Filer

Marknad: Polen

Läs mer på: https://www.comarch.com/

Lön – Visma

Visma lön erbjuder ett löneprogram som täcker basbehovet för småföretag med upp till tre anställda och en Automatisk löneadministration och smarta tillval som förenklar lönekörningen. För småföretag upp till 20 anställda.

Typ: Lön

Teknik: Filer

Marknad: Sverige

Lär mer på: https://vismaspcs.se/produkter/loneprogram/lon

Lön – Hogia

Hogia hjälper företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration. Hogia erbjuder allt från bokföringsprogram för småföretag till kompletta, branschspecifika IT-lösningar för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer och butikskedjor.

Typ: Lön

Teknik: Filer

Marknad: Sverige, Norge, International

Läs mer på: https://www.hogia.se/

Lön – Bluegarden

Erbjuder lönesystem för alla företagsstorlekar. Bluegarden erbjuder ett lönesystem som passar både det lilla företaget med några anställd till Danmarks största privata företag och offentliga institutioner som bland annat Danske bank.

Typ: Lön

Teknik: Filer

Marknad: Danmark

Läs mer på: https://www.bluegarden.dk/

Lön – Huldt & Lillevik

Typ: Lön

Teknik: Filer 

Marknad: Norge

E-faktura – Maventa

Maventa är en leverantör av elektroniska fakturatjänster.

Typ: E-faktura

Teknik: Eget program

Marknad: Finland

Läs mer på: https://maventa.fi/

E-faktura – Readsoft

Typ: E-faktura

Teknik: Eget program

Marknad: Internationell

Läs mer på: https://www.kofax.com/

Optosweden

Optosweden gör din data till värdefull och användbar information genom teknik med AI och maskininlärning som tar din dokumenthantering till en ny nivå. Optosweden erbjuder lösningar som effektiviserar er hantering av e-fakturor, formulär och andra typer av dokument.

Typ: Tolk/E-faktura

Teknik: Inbyggt

Marknad: Norden

Läs mer på: https://www.optosweden.se/

Kreditupplysning – Creditsafe

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag och förser dig med kredit-, marknads- och affärsinformation för trygga affärsbeslut. Genom en tydlig bild över det ekonomiska läget vet ditt företag vilken risk ni ställs inför. Creditsafe är verksam i Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland, Italien, USA och Japan. Skandinaviens huvudkontor finns i Göteborg.

Typ: Kreditupplysning

Teknik: Eget program

Marknad: Internationell

Läs mer på: https://www.creditsafe.com/

Bank – Netbox

NetBox är en öppen källkod webbapplikation som är utformad för att hjälpa till att hantera och dokumentera data närverk.

Type: Bank

Technology (interface?): Eget program

Market: Finland

Read more here: https://netbox.readthedocs.io/

Bank – Bank Connect

Connect är en gemensam standard för utbyte av betalningsinformation mellan företagens finansiella system (ERP) och finansinstitut.

Type: Bank

Technology: Eget program

Market: Danmark

Read more here: https://www.bankconnect.dk/

Frakt – LogTrade

LogTrade hanterar dina försändelser och erbjuder flera metoder som kan användas före, under och efter leverans. Denna API-dokumentation riktar sig till utvecklare som vill integrera LogTrade-funktionalitet i sin applikation. Den beskriver varje metod och objekt i detalj och hjälper dig också att förstå transportterminologi och grundläggande logistikarbeten.

Typ: Frakt

Teknik: Inbyggt

Marknad: Norden

Läs mer på: https://www.logtrade.se/

Frakt – Unifaun

Unifaun’s Delivery cloud kopplar ihop transportköpare, transportörer, leverantör av tredje- och fjärdelogistiktjänster och samarbetspartner med deras respektive marknader med hastighet och kraft.


Typ: Frakt

Teknik: Inbyggt

Marknad: Norden

Läs mer på: https://www.unifaun.com/sv/partners/integrationer/

EDI – Pipechain

EDI – PipeChain TCS erbjuder samarbetsverktyg där systemet hjälper dig förbättra processen mellan kunder och leverantörer och möjligheten att kunna samarbeta genom hela försörjningskedjan.  Produktiviteten i supply chain mäts automatiskt och genom att både kund och leverantör ser samma nyckeltal, KPI, är det lätt att diskutera förbättringar och följa upp resultat av förändringar. Genom en helhetsbild av försörjningskedja, kan pipechains system larma när det finns risk för leveransproblem.

Typ: EDI

Teknik: Filer

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.pipechain.com/

EDI – Viaduct

Viaduct erbjuder egen utvecklade verktyg och processer som förser kunder med möjligheten att uppnå optimala resultat vid införande och användande av elektronisk kommunikation.

Typ: EDI

Teknik: Filer

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.viaduct.se/start

EDI – Tyringe

Tyringe erbjuder systemlösningar som skapar integration och precision och ditt företag kan överföra information till andra system på ett enkelt sätt både internt och externt. Tyringe kopplar ihop både vanliga och ovanliga affärssystem från en mängd olika branscher och via deras intergrationer kan olika system kommunicera med varandra.

Typ: EDI

Teknik: Filer

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://tyringe.com/om-tyringe/

MONITOR-till-MONITOR – Tibnor

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål, metaller och bearbetningstjänster. Tibnor erbjuder ett stort produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med expertis inom logistik, starka distributionsnätverk och moderna kundservicelösningar 

Typ: MONITOR-till-MONITOR

Teknik: xml

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.tibnor.se/sv_SE/

MONITOR-till-MONITOR – BE Group

BE Group är ett handels- och serviceföretag med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE group erbjuder lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum.

Typ: MONITOR-till-MONITOR

Teknik: xml

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.begroup.se/om-be-group

MONITOR-till-MONITOR – KGK

KG Knutsson är ett svenskt grossistföretag inom fordonsindustrin och marina tillbehör. KGK är verksam i hela Skandinavien med en rad välkända varumärken och säljer i huvudsak produkter via ett återförsäljarnät där merparten av butikerna inom distributionskedjan Autoexperten ingår i KGKs koncern.

Typ: MONITOR-till-MONITOR

Teknik: xml

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://kgk.se/

MONITOR-till-MONITOR – Ahlsell

Ahlsells erbjuder professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Ahlsell är verksam i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland.

Typ: MONITOR-till-MONITOR

Teknik: xml

Marknad: Sverige

Läs mer på: https://www.ahlsell.se/om-ahlsell/