Norskprodusert med fokus på miljø

Bussbygg er Norges største produsent av skap for lastebiler og tilhengere. Vi produserer alt ved egen fabrikk i Molde.

Bussbygg produserer alle skap ved vår fabrikk i Molde. Dette har vi gjort siden 1947. Skapene er bygget i glassfiber, med helstøpte sammenføyninger. Vi legger vekt på løsninger i produksjonen og produkt som er bærekraftig ut fra et miljøperspektiv. Våre skap har lav vekt, stort volum og høy isolasjonsevne. Dette gir bedre lastekapasitet i kombinasjon med lavere drivstoff-forbruk. Vi har gjennomført tester som dokumenterer lavt dieselforbruk i aggregat montert på våre isolerte skap. Dette gir skapene våre lave drifts- og levetidskostnader. Våre skap har så lang levetid at kunder ofte flytter brukte Bussbygg-skap over på nye chassis.

Bussbygg er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. Det innebærer at vi er forpliktet til strenge krav til miljøstyring og må dokumentere dette gjennom et miljøstyringssystem. Dette betyr blant annet at bedriften kan dokumentere at den driver systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere eller fjerne de negative belastningene på det ytre miljø.

Besøk Bussbygg her