Cflow

Om oss

Siden selskapet ble grunnlagt i 2002, har antallet ansatte økt betydelig, og Cflow har bygget opp en tverrfaglig kompetanse som gir oss muligheten til å utvikle og forbedre løsninger i høy hastighet.

I samarbeid med våre kunder bidrar vi til å drive akvakulturindustrien fremover, med mål om å utvikle og implementere fremtidige løsninger for transport av levende fisk.

I dag er vi mer enn 100 ansatte, lokalisert på hovedkontoret vårt i Langevåg, sammen med våre to avdelingskontorer i Trondheim og Puerto Varas i Chile.

Ekspertise innen håndtering av levende fisk

Gjennom mer enn 30 års erfaring har vi utviklet ekspertise innen håndtering av levende fisk. For å håndtere store mengder fisk på en effektiv og skånsom måte, må systemene være nøyaktige og godt organisert med høy grad av stabilitet. Våre ingeniører og biologer samarbeider tett for å finne de beste løsningene.

Cflows egne styrings- og kontrollsystemer følger fisken, dens helse og verdi på hvert trinn av prosessen. Våre automatiseringsingeniører jobber kontinuerlig med utviklingen av systemet for å sikre sporbarhet, prosessoptimalisering og fullstendig overvåking av fisken.

I tillegg til fiskhåndtering har Cflow også bred kompetanse innen vannkvalitet og vannbehandling.

Cflow har fasiliteter med egen sjøvannsinntak og vannbehandlingssystem, samt lisens for dyrking av pigghuder (echinoderms).

De ulike avdelingene – salg, ingeniørvirksomhet, automatisering, mekanisk produksjon og logistikk – er alle integrert i utviklingsprosessene av nye løsninger.

Les mer om Cflow her