BEFORM

Etter en tid med pandemi, galopperende transportkostnader og generelle leveringsproblemer fra det store utland ønsker stadig flere kunder mer geografisk nærhet til sine leverandører. Det skaper nye muligheter for plastprodusenten BEFORM.

De seneste par årenes oppkjøp av HV Plast i Hønefoss, Katoplast i Halden og Biobe i Fredrikstad har gitt BEFORM en unik posisjon på det norske markedet. Med en kombinert erfaring på nesten 250 år med å produsere og levere kvalitetsprodukter har selskapet satt seg et ambisiøst mål: Å skape et nytt og kraftig produksjonsselskap i Skandinavia som skal være en del av gjenoppbyggingen av industriell produksjonskapasitet på vår halvkule. Med andre ord: Hvorfor se til Kina eller andre produksjonsland langt unna, når en skandinavisk bedrift kan konkurrere på kvalitet så vel som pris? Ressurspoolen av maskiner, utstyr og kunnskap som oppkjøpene medførte brukes til å skape merverdi for BEFORMs kunder.

Før var vi avhengig av at maskinoperatøren løpende meldte inn produksjonen manuelt, nå gjøres det automatisk, noe som gir et oversiktlig live-bilde av hele produksjonen.
Håkon Ekre, Produksjonssjef, BEFORM

Oversiktlig "LIVE"-Bilde

Hos BEFORM Hønefoss sitter produksjonssjef Håkon Ekre foran flere skjermer med tall og tabeller. Her kan han til enhver tid følge produksjonen på bedriftens 33 sprøytestøpemaskiner i sanntid: om maskinene går, hastighet på produksjonen, hvor mange enheter som er produsert, hvor mange som gjenstår, at produksjonstiden som er satt for den aktuelle ordren innfris og så videre. Dette er gjort mulig ved at BEFORM Hønefoss i dag har Maskinintegrasjon (MI) som en del av sin programvare fra Monitor ERP System. MI er en funksjon som integrerer bedriftens maskiner med MONITOR G5, for automatisk gjenrapportering av blant annet tidsforbruk, produksjonstall og stillstand. «Før var vi avhengig av at maskinoperatøren løpende meldte inn produksjonen manuelt», forteller Ekre. «Nå gjøres det automatisk, noe som gir et oversiktlig live-bilde av hele produksjonen.»

Bedre kontroll

På fabrikken i Hønefoss jobber 26 medarbeidere – hvorav 12 i ren produksjon – med kunder som OSO (varmtvannsberedere), Kongsberg Automotive (deler til bilindustrien), Calpro (deler til legemiddelindustrien) og Nippon (deler til gassflasker), for å nevne noen. Stikkordet er serieproduksjon, og antall enheter per ordre kan variere fra noen tusen til oppunder millionen.

Produksjonssjef Ekre har selv vært en pådriver for å innføre Maskinintegrasjon som en del av bedriftens ERP-system. Han trekker frem muligheten for å gjøre tilpasninger etter egne ønsker i MI-modulen i Monitor G5. «Jeg er nok over gjennomsnittet nerdete på den slags», innrømmer han, «men erfaringene tilsier at vi får langt bedre kontroll over produksjonen. At vi til enhver tid kan se live hva vi har av artikler i systemet, gir også positive ringvirkninger til øvrige medarbeidere i bedriften – som planleggere, innkjøpere og lagerarbeidere.»

Vær forberedt

Implementeringen av Maskinintegrasjon i Monitor G5 startet etter sommerferien 2022 og ble rullet ut i full skala utover høsten. «Det har vært en veldig overkommelig prosess», sier Ekre. «Et par ‘barnesykdommer’ har vi tatt hånd om sammen med Monitor. Nå begynner vi å komme i mål.» Produksjonssjefen mener det er viktig å være godt forberedt og anser rundt 3–4 måneder som en realistisk tilpasningstid.

Og den beste erfaringen så langt, spør vi. «Det å hele tiden se live hva vi har av artikler i systemet. Det gir bedre kontroll på alt – og mindre grå hår.»