Fora Form AS

Om oss

Fora Form er en av Skandinavias største møbelprodusenter til sosiale områder der mennesker møtes. Vi i Fora Form har en visjon om å skape gode samspill i våre fire fokusområder: Spis sammen, jobb sammen, pust sammen og opplev sammen.

I 2019 feiret vi vårt 90 års jubileum, og siden 50-tallet har vi brukt design som et strategisk virkemiddel for å skape gode møteplasser i offentlige miljø. Fora Form skal gjennom innovasjon og god design skape gode samspill der mennesker møtes også i fremtiden. I dag bruker vi våre nordiske verdier som demokrati, tillit og likhet inn i design prosessene våre. Det gir møblene unike kvaliteter til samhandling.

Fora Form har rundt 60 ansatte som er fordelt ut over vårt hovedkontor og fabrikk i Ørsta, og showroom i Oslo, Bergen og Stockholm. I tillegg er vi representert via agenter ut over Skandinavia. Vi er eid av Lammhults Design Group, som er registret på Stockholmsbørsen.


Fora Form er brennende opptatt av gode samspill og dette gjelder også ringvirkningene rundt vår fabrikk. Vi er er en ISO godkjent bedrift innen ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Det vil si at vi kontinuerlig jobber med kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøstyring. Vi håper våre gode samspill skal gi verdi til samspillene på dine møteplasser.

Fora Form skal gjennom innovasjon og god design skape gode samspill der mennesker møtes også i fremtiden.

Les mer om Fora Form her