Suksess med ren energi

Hydrogen kalles ofte fremtidens energibærer. Et (foreløpig) lite firma i landets tech-hovedstad Trondheim har med sin patenterte teknologi tatt et sjumilssteg inn i fremtiden.

Hydrogen Mem-Tech ble etablert i 2017. Etter et vellykket pilotprosjekt, som resulterte i to store kunder fra start, er selskapet nå inne i sitt andre kommersielle år. Flere kunder har kommet til, og med betydelige investorer som blant andre Yara Growth Ventures, Shell Ventures og Saudi Aramco Energy Ventures i ryggen, er blikket nå vendt mot hele verden.

«Hydrogen utgjør et vanvittig potensial», sier Magnus Sletvold, supply chain manager i Hydrogen Mem-Tech, og viser til selskapets ambisiøse visjon: En verden der industri, transportsystemer og private hjem får energi fra rent, lønnsomt og bærekraftig hydrogen.

Unikt patent

I nært samarbeid med SINTEF har gründerne bak Hydrogen Mem-Tech utviklet en teknologi som produserer hydrogen fra biogass og naturgass. For å separere hydrogenet brukes palladium-membraner. Teknologien er basert på over tjue års forskning ved SINTEF og år med utprøving. Palladium har den unike egenskapen at metallet er hydrogenselektivt. Det vil si at kun hydrogen slipper gjennom membranen, mens CO2 og andre restgasser fanges, slik at de også kan brukes eller deponeres.

«Vår separator finnes i tre standardiserte størrelser, er plasseffektiv og har lave driftskostnader», forteller Sletvold. «Det gjør den egnet til både små og store installasjoner, ergo små og store kunder. Den minste – Lab Scale – er ideell for mindre, nystartede firmaer som vil teste teknologien i sin produksjon. Standardiserte størrelser muliggjør også en høy grad av gjenbruk.»

Som eksempler på virksomheter som kan ha stor nytte av den nye teknologien, nevner Sletvold raffinerier, stålverk og skipstrafikk.

«Det finnes også spennende prosjekter innen cracking (nedbryting) av ammoniakk. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere løsninger for våre kunder og tilpasse produktet til markedet», sier han.

Klar for storproduksjon

I disse dager ferdigstilles en ny, komplett produksjonslinje i lokalene i Leirfossvegen i Trondheim.

«Her rigger vi for storproduksjon. Alt blir topp moderne, med utstrakt automasjon.»

I den forbindelse implementeres også Monitor ERP System.

«Vi ønsker å få full oversikt i ett og samme system og vil bruke Monitor i alle prosesser, fra innkjøp og produksjon til lager og transport.»

Uten snev av synske evner spår vi at fremtiden ser lys ut for den dedikerte gjengen i Trondheim. Ønsket om – og behovet for – rask overgang til utslippsfrie energikilder er enormt. Her kan den unike teknologien til Hydrogen Mem-Tech være et vesentlig bidrag.

«Ja, det er mye som skjer om dagen», bekrefter Magnus Sletvold. «Hydrogen er i vinden. Vi tiltrekker oss oppmerksomhet og aktører fra mange hold om dagen.»

Vi ønsker å få full oversikt i ett og samme system og vil bruke Monitor i alle prosesser, fra innkjøp og produksjon til lager og transport.
Magnus Sletvold, supply chain manager, Hydrogen Mem-Tech