Kleppe Møbelfabrikk

Vår historie

Kleppe Møbelfabrikk ble stiftet i 1929 av Jakob Kleppe. Han bygget et lite verksted på 60kvm som snart ble utvidet til 115kvm. Produksjonen på den tiden var spisestue og soveromsmøbler. Han hadde kun én medarbeider, og produksjonen var rent handverk.

Jakob Kleppe var kjent for å levere varer av høy kvalitet, og på tross av vanskelige tider økte salget jevnt. I 1947 ble det bygget ny fabrikk på 600kvm. Produksjonsmetodene ble mer moderne. Hele tiden ble det lagt vekt på kvalitet og design.

Produksjonen ble etterhvert lagt om til småmøbler.

Vi lisensproduserte mellom annet det kjente Kleppe-patentbordet, som var et kombinert spisestue og salongbord. Etterhvert ble virksomheten en ren spesialfabrikk for sofabord, og det førte til flere utvidelser. Fra 1957 startet Kleppe eksport av møbler til USA og England. Siden har vi levert til skiftende markeder.

Kleppe Møbelfabrikk var tidlig ute med ny teknologi. Vi var en av de første møbelfabrikkene i landet som tok i bruk CNC-styrte fresemaskiner.

Maskinene er av de mest moderne. Mellom annet har vi et topp moderne UV-lakkanlegg, som gjør at vår overflate-behandling tilfredsstiller alle krav til holdbarhet og god finish. Vi har som mål å benytte miljøvennlige materialer. Vi er en av Skandinavias ledende salongbord-produsenter og eksporterer til blant annet Sverige, Danmark og Island. Målsettingen er hele tiden den samme; Å levere kvalitets-produkter til konkurransedyktige priser.

Miljø

Kleppe Møbelfabrikk AS vil til enhver tid nytte miljøvennlige materialer og lakker hvor dette lar seg gjennomføre rent praktisk. Vi benytter i dag UV-lakk på våre plater.

UV-lakk er en svært sterk og miljøvennlig lakk, da den ikke avspalter løsemidler. UV-lakk regnes derfor som en “grønn” lakkering. Kleppe Møbelfabrikk AS er i dag tilsluttet Norsk Resy. Dette er en gjenvinningsordning for emballasje.

Les mer om Kleppe Møbelfabrikk her