Kvenna EMT AS

Om Kvenna EMT AS

Kvenna EMT befinner seg i sentrum av Ålesund, Norge.

Vi leverer avansert maskinering, ingeniørtjenester og produkter for maritime og subseabruk.

Vi har 40 ansatte fordelt på to avdelinger:

  • Maskineringsavdeling
  • Produkt- og ingeniøravdeling

Vår maskineringsavdeling produserer et bredt spekter av deler og komponenter ved hjelp av avansert CNC-maskinering og høy kvalitetskontroll. Vi har utført maskinering for ledende aktører innen maritim og subsea-industri i flere tiår, spesielt for ulike propulsjonssystemer.

Vår Produkt- og ingeniøravdeling tilbyr teknologiutvikling til kunder både nasjonalt og internasjonalt, og har omfattende kompetanse innen design, analyse og verifikasjonsarbeid. Vi samarbeider tett med verdensledende aktører innen industrien og har i nesten 40 år utviklet unike produkter for oljeselskaper og deres entreprenører.

Vår produktportefølje består av en rekke unike og kostnadseffektive produkter for maritime og subsea-formål, som for eksempel Soft Landing-sylindre og Torque Tool-pakker for operasjon av subseaballventiler.

Fasiliteter – Kvenna EMT disponerer en maskinhall på 3000 m² og en monteringshall på 2000 m², inkludert testfasiliteter for trykktesting, flere kraner og en sjøvannsbasseng.

Les mer om Kvenna EMT AS her