Norbit AS

Om oss

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte bruksområder. Vi støtter våre kunder og samarbeidspartnere i å løse krevende utfordringer gjennom bærekraftig innovasjon.

I dag er vi strukturert i tre forretningssegmenter for å betjene våre nøkkelmarkeder: Hav, Tilkobling og Produktinnovasjon & Realisering (PIR). Havsegmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Tilkoblingssegmentet tilbyr skreddersydde trådløse løsninger for identifikasjon, overvåking og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester og produkter, samt kontraktsproduksjon til nøkkelkunder.

Vi er rundt 450 utforskere fra 22 forskjellige nasjonaliteter. Vi har hovedkontor i Trondheim, med FoU og produksjon i Norge og Ungarn, samt en verdensomspennende plattform for salg og distribusjon.

Vår visjon og verdier

Vi har en sterk bedriftskultur inspirert av store oppdagelsesreisende. Vårt kjerneformål er å "Utforske Mer", og vår visjon er å "Bli anerkjent som verdensledende og muliggjøre at folk kan utforske mer". Dette driver oss til kontinuerlig å utforske nye muligheter der vi kan bringe skreddersydd teknologi.

Våre kjerneverdier fungerer som retningsgivende prinsipper i vårt daglige arbeid:

  • Vi leverer!
  • Trygghet under press
  • Forfining av talenter
Les mer om Norbit her