Möt Morgan Räsänen – en av utvecklarna bakom Monitor ERP:s nya supportärendeprogram

För att skapa en ny och modern webbapplikation för våra medarbetare genomgår vi en spännande förändring med införandet av vårt nya supportärendeprogram. Morgan Räsänen, en av utvecklarna bakom projektet, ger oss en närmare inblick.

– Projektet har som mål att skapa en ny och modern webbapplikation för medarbetarna. Den nya applikationen är avsedd att ersätta det befintliga supportprogrammet, som har varit i bruk under många år och börjar visa ålderstecken genom sin föråldrade design, bristfälliga prestanda och instabilitet, säger Morgan, utvecklare på Monitor.

Det är teamet interna system som driver projektet, där Morgan samarbetar med kollegorna Daniel Falk, Magnus Svensk och Johan Hellman. Andra team, såsom olika utvecklingsteam, support och vårt interna IT-team är också involverade som slutanvändare av den nya applikationen.

– Projektet erbjuder många fördelar. Det främsta är att medarbetarna får tillgång till en mer användarvänlig och estetiskt tilltalande tjänst. Det förväntas öka produktiviteten och skapa en bättre användarupplevelse. Den nya applikationen är dessutom mer responsiv och stabil, vilket ytterligare förbättrar användarvänligheten, säger Morgan.

Morgan och hans kollegor använder SCRUM-modellen för att genomföra projektet. De planerar och prioriterar i sprintar med två veckors intervall. Veckomöten hjälper dem att följa upp och planera kommande sprintar samt att hantera eventuella problem och flaskhalsar.

– Det mest tillfredsställande är att arbeta med ett meningsfullt projekt som kommer att gynna hela företaget. Andra roliga aspekter är att få sitta och programmera i moderna webbramverk och jobba fullstack. Vi använder Angular som webbramverk och ASP .NET Core Web API som back-end server. Ibland sitter man helt och hållet i front-end och pillar fram olika komponenter och försöker styla det snyggt med html/css, hanterar state med JavaScript och så vidare. Ibland jobbar man mer med back-end så då blir det C# och SQL. Variationen, uppskattningen, samt att man konstant utvecklas som programmerare gör det roligt, säger Morgan.

Målet är att successivt fasa ut det gamla supportprogrammet när det nya får mer funktionalitet och användaracceptans. Utmaningar kvarstår, inklusive underhåll och framtida utveckling.

Med Morgan Räsänen och teamet interna system i spetsen ser vi fram emot att erbjuda våra medarbetare en modern och effektiv supportapplikation. Projektet speglar vår strävan efter innovation och användarvänlighet i våra interna system.