Darekon får bättre koll på försörjningskedjan med Monitor

Darekon är en legotillverkare av medicintekniska produkter och industriell elektronik. Sedan 1985 har det familjeägda företaget Darekon vuxit och utvidgat sin verksamhet. I dag har företaget tre tillverkningsanläggningar i Finland och en i Polen.

Vi bestämde oss för att åka på en turné och besöka alla dessa platser för att få en glimt av hur deras dagliga verksamhet ser ut och för att lära oss mer om hur Monitor affärssystem har underlättat vardagen för Darekons medarbetare.

Darekons vd, Kai Orpo, menar att deras tidigare affärssystem inte svarade mot företagets strategiska ambitioner längre. Det var dags att se vidare och försöka att hitta rätt affärssystemsleverantör. Det var viktigt för Darekon att hitta en stadig partner med vilken man kunde göra resan tillsammans, så att företagets vision kunde förvandlas till verklighet.

Vi bad Kai Orpo att berätta för oss om hur deras sökande efter ett nytt affärssystem såg ut.

– Vi definierade vår digitaliseringsstrategi 2018 och märkte att vårt nuvarande affärssystem inte kunde uppfylla dessa behov. Därför bestämde vi oss för att investera i ett nytt affärssystem. I början av projektet skickade vi vår anbudsförfrågan till tio affärssystemleverantörer och efter utvärderingen hade vi tre system på vår lista. Ett av dessa var Monitor.

Darekons affärskrav inför valet av affärssystem:

  • Bättre effektivitet och transparens i företagets processer än i föregående system.
  • Möjlighet att förbättra interna processer för att möta kunders och leverantörers digitala krav.
  • Möjlighet till kostnadsbesparingar genom bättre lagerhantering och genom hela produktionskedjan.

Vi har lyckats reducera vårt rörelsekapital genom bättre styrning av våra interna processer. Vi är mycket nöjda med vårt beslut att välja Monitor som vårt ERP-system.
Kai Orpo, vd Darekon

Antti Järviluoma är platschef på Darekons anläggning i Haapavesi. Enligt honom har Monitor varit till stor nytta för den dagliga verksamheten:

– Monitor har förbättrat det dagliga operativa arbetet i verksamheten genom att tillhandahålla verktyg som hjälper oss att följa upp och bevaka läget på verkstadsgolvet. Att använda Monitor har varit väldigt givande. Den dagliga uppföljningen på arbetet blir väldigt okomplicerad. Monitor-systemet är också väldigt flexibelt och gör det möjligt för oss att utveckla våra dagliga processer.

Darekon har gjort stora investeringar på alla sina anläggningar för att möta sina kunder och leverantörers tuffa krav. Vi fortsatte vår stora turné genom att besöka Darekons fabrik i Polen.

Slawomir Wawryk leder verksamheten i Gdańsk, Polen. Han understryker hur viktigt det är att leda med beslutsamhet och skapa engagemang bland de anställda för att skapa en kultur av kontinuerlig utveckling och fokus på kvalitet.

– För att möta högt ställda förväntningar och för att få våra kunders förtroende behöver vi engagerad och målmedveten personal. Medlemmarna i vårt team är väldigt skickliga och erfarna. Vi fokuserar på hög kvalitet och ständig förbättring.

Han menar att det är särskilt viktigt för Darekon att Monitor, som affärssystemleverantör, kontinuerligt utvecklar sitt system och skapar nya funktioner som hjälper Darekon i det dagliga arbetet.

– Vi uppskattar att Monitor fortsätter att utveckla sitt system för det stämmer väl överens med Darekons syn på kontinuerlig förbättring.

Det har gått ett halvår sedan implementeringen av Monitor och vi undrade vad Darekons vd Kai Orpo tycker om affärssystemet, och om de redan har sett några tydliga vinster med implementeringen.

– Vi har lyckats reducera vårt rörelsekapital genom bättre styrning av våra interna processer. Vi är mycket nöjda med vårt beslut att välja Monitor som vårt ERP-system.

De främsta anledningarna till att Darekon till slut bestämde sig för att välja Monitor som sin affärssystemleverantör var:

  • Monitors starka kunskap om tillverkningsindustrin.
  • Monitors vision av industri 4.0 stämde överens med Darekons vision.
  • Monitor svarade på bästa sätt på Darekons kravspecifikation på projektet, som till exempel hantering av tillverkning på flera platser.