Nordmounts framgång med Monitor ERP – en ny standard för solcellsindustrin

Det svenska företaget Nordmount har etablerat sig som en ledande aktör inom design av montagesystem för solceller. Med produktion i Sverige och fokus på enkla, effektiva och säkra lösningar har de vunnit förtroende hos installatörer och höjt standarden för takinstallationer. Nordmounts engagemang för kvalitet ger också ett utmärkt resultat för de som lever och arbetar under deras installationer.

När Nordmount stod inför behovet av ett nytt affärssystem valde de Monitor ERP. Enligt Anton Jonsson, utvecklingschef på Nordmount, erbjöd Monitor ERP en kostnadseffektiv lösning med hög funktionalitet.

– Monitor ERP var ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med andra affärssystem. Dessutom erbjuder de funktioner som är väl anpassade för våra processer, säger Anton.

Monitor ERP var ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med andra affärssystem. Dessutom erbjuder de funktioner som är väl anpassade för våra processer.
Anton Jonsson, utvecklingschef på Nordmount

En avgörande faktor för Nordmounts val var också Monitor ERP:s snabba implementeringsprocess. Med stöd och rutiner kunde Nordmount minska tiden det tog att komma igång.

– Implementeringen var snabbare och smidigare tack vare Monitor ERP:s rutiner och stöd, vilket minskade tiden för att komma igång jämfört med andra affärssystem. Vi behövde ett system som kunde implementeras snabbt och effektivt för att minimera störningar i vår verksamhet. Monitor ERP uppfyllde dessa krav genom deras stöd under implementeringsfasen.

Hur snabbt kunde då Nordmount börja använda Monitor ERP efter beslutet om implementering? 

– Vi kunde börja använda Monitor ERP ganska omgående, inom cirka en månad var vi aktiva och började känna oss trygga med affärssystemet, avslutar Anton.