Ifö Electric väljer Monitor ERP för dess kostnadseffektivitet, goda rykte och omfattande funktionalitet

Efter en noggrann utvärdering valde Ifö Electric, som tillverkar gängsäkringar, armaturer, servisskåp och säkringar för låg- och högspänning, Monitor ERP som sitt nya affärssystem. Monitor ERP:s kostnadseffektivitet, goda rykte och funktionalitet spelade avgörande roller i beslutet.

– Vi valde Monitor ERP helt enkelt för att det är det affärssystem som bäst svarar mot våra behov. Vi är ett tillverkande företag och Monitor ERP har ett gott rykte som affärssystemsleverantör till tillverkningsbranschen och är dessutom väletablerat, säger Anders Öringe, VD på Ifö Electric AB.

Vi valde Monitor ERP helt enkelt för att det är det affärssystem som bäst svarar mot våra behov.
Anders Öringe, VD på Ifö Electric

Både kostnad och implementeringstid var parametrar Ifö Electric hade med i sin bedömning.

– Kostnad för att pengar alltid är viktiga och implementeringstid för att kunna göra bytet vid den tid som passade oss bäst. Monitors förmåga att leverera en kostnadseffektiv lösning inom en rimlig tidsram var avgörande för oss, säger Anders.

Implementationen gick smidigt och redan tre veckor efter starten hade Ifö Electric en positiv upplevelse av affärssystemet. 

– Vi tycker det fungerar mycket bra att arbeta med Monitor. Vårt gamla system var till största delen ett standardsystem men hade sämre integration, presentationer och sökbarhet. Vi har bara kört Monitor i några veckor, så vi har fortfarande mycket att lära och mycket att plocka ut ur systemet, men alla verksamhetskritiska funktioner fungerade från dag ett. Vissa anpassningar i vårt arbetssätt har vi fått göra i samband med Monitor, men vi har haft mycket god hjälp av alla konsulter att hitta nya vägar, avslutar Anders.