Fem gånger högre omsättning sedan implementeringen av Monitor ERP

Löfs Oy AB grundades 1989 i Larsmo, i Österbotten i Finland. Det är ett familjeföretag som specialiserar sig på ytbehandling av metall och mekanisk montering.

Löfs implementerade Monitor 2011, och sedan dess har företaget växt och femdubblat sin omsättning. Företag har omkring 65 anställda och omsätter cirka fem miljoner euro (2019).

I Monitor behandlar de sina produktionslinjer som produktionsgrupper, som de bokar sina tillverkningsorder mot. Det gör det möjligt att få en bra överblick över hur mycket kapacitet de har sålt ut till kunderna, vilket säkerställer att de kan leverera i tid. Kapaciteten är beroende av hur många som jobbar på varje ställe i fabriken.

– Nyckeln till vår framgång är att vi strävar efter att vara den bästa möjliga partnern till våra kunder. Det gör vi genom att visa hur vi jobbar, genom att vara öppna och ärliga och genom att visa att vi vill växa tillsammans med kunderna, säger Tommy Löfs, vd för Löfs Oy AB.

Nyckeln till vår framgång är att vi strävar efter att vara den bästa möjliga partnern till våra kunder.

Löfs har nått sin position på marknaden genom att ständigt investera i maskinparken och de anställda.

– De viktigaste konkurrensfördelarna i fortsättningen är leveranssäkerhet och kvalitet.

I december 2019 uppgraderade Löfs till MONITOR G5. Sedan dess har de sett en hel del positiv förändring enligt Tommy Löfs:

– Tack vare det är det nu lättare att göra presentationer och rapporter och man får en bättre överblick över vad som händer i produktionen, säger han.