Export av löneunderlag

Kvalitetssäkra och spara massor av tid i lönehanteringen

Då behöver du Export av löneunderlag

Det här tillvalet är till för de företag som stämplar tid i Monitor ERP och använder ett externt system för löneutbetalning. Du kvalitetssäkrar och sparar massor av tid i lönehanteringen. Och du slipper hantera tidrapporter manuellt i löneprogrammet – det görs automatiskt med export från Monitor ERP.

Hur fungerar det?

  • Dina medarbetare stämplar tid som vanligt i Monitor ERP.
  • Därefter exporteras data i rätt format till ditt lönesystem.
  • Det är inte svårare än så.

Stöd finns för alla de vanligaste löneprogrammen på marknaden. Exporten innehåller data om hur varje person har jobbat, inklusive frånvaro, flex, övertid och andra avvikelser.

Systemet läser även in bokföringsfilen, tillbaka från löneprogrammet till Monitor. Stämplingarna attesteras i Monitor ERP, så att allt stämmer.

Vill du veta mer om detta tillval? På vår online hjälp kan du läsa mer och få ytterligare information.

Klicka här