Kundorderöverföring

Förenkla samarbetet mellan dina bolag med Kundorderöverföring

Vad är Kundorderöverföring?

Har du ett bolag som sköter försäljningen och ett annat som tillverkar dina produkter? Då är kundorderöverföring ett perfekt tillval för att minska administration och onödigt manuellt arbete.

Kundorderöverföring är ett ovärderligt hjälpmedel för din verksamhet om du har ett försäljningsbolag som tar emot order från dina kunder och ett produktionsbolag som sköter tillverkningen.

När en kundorder registreras i försäljningsbolaget skapas automatiskt motsvarande order i produktionsbolaget. Och vid utleverans sker samma synkronisering tillbaka mot försäljningsbolaget.

Så effektiviserar Kundorderöverföring din verksamhet:

  • Färre manuella fel
  • Mindre intern administration

Kundorderöverföring kan även hantera konfigurerade order ifall du använder Produktkonfiguratorn.