WMS-integration (lagersystem)

Vad är integration mot WMS?

Vår integration mot hissautomater och lagerplatssystem skapar en koppling mellan Monitor och hissautomatens styrsystem (WMS). Det gör hanteringen av lagring och plockning effektivare.

Automatisera hanteringen

Alla lagertransaktioner sker i Monitor. ERP-systemet skickar information till WMS-systemet när det till exempel är dags för:

 • Plockning till kunder och produktion
 • Lagerförflyttningar
 • Inleveranser från leverantörer

Varför behöver vi WMS-integration?

För att kunna automatisera ditt arbete och få ut så mycket som möjligt av både Monitor och ditt lagersystem så behöver de kunna kommunicera med varandra.

Har du ett WMS-system som styr ditt lager så kan vi integrera med det. Vi har färdig integration mot lagerhissar men kan även integrera med andra lagerplatssystem.

Några tillverkare som vi samarbetar med:

 • Constructor: Levererar avancerade och innovativa förvaringslösningar. Constructor hjälper kunder genom hela processen från planering till installation och service, samt support. 
  https://www.constructor.se/

 • Weland lagersystem: Tillverkar bland annat lagerautomater som opererar i realtid med integration mot Monitor ERP. Hissautomaterna anpassas till olika fysiska miljöer och fyller viktiga funktioner inom lagerhållning som: distribution/plocklager, färdigvarulager, förbrukningsmaterial, komponentförråd, etc.
  https://www.welandsolutions.com/

 • Kardex: Erbjuder automatiserade lagerlösningar och materialhanteringssystem för optimerad lagerhantering där varje yta i lagerrummet används så effektivt som möjligt. Kardex skapar förutsättningarna för ett dynamiskt lager och hämtningssystem som ökar produktiviteten och effektivteten i ditt lager.
  https://www.kardex.com/