Fokus på produktion – därför valde Alfapac Monitor ERP

Alfapac tillverkar industriemballage av plast. Det handlar till exempel om olika typer av säckar, påsar och täckplast som används till att skydda och förpacka andra produkter. Under en rundtur i fabriken i Åsbro blir man snabbt varse att plast inte alltid bara är plast.

Vissa plastfilmer behöver bestå av många olika lager för att uppnå de kvaliteter som kunden önskar. Det handlar om att blanda till olika plastsorter, eller ”recept”, som sedan läggs som tunna lager på varandra. Mats Olson är vd och son till företagets ägare. Han ger här en mycket kortfattad beskrivning av hur det går till:

– Processen består egentligen bara av två olika steg, vi smälter plastråvara och gör en tunn plastfilm som vi rullar upp på stora rullar. När rullen sen är klar sätter vi upp den i nästa maskin och klipper upp den i korta bitar, så har vi skapat en påse, ett ark eller en säck, säger Mats Olson.

Huvudkontoret ligger i Åsbro utanför Örebro, men företaget har även verksamhet i Kumla och Billingsfors. Totalt har Alfapac omkring 85 anställda och omsätter årligen drygt 200 miljoner kronor.

Kunderna finns mestadels inom Skandinavien, men produkterna säljs även till bland annat Kina och Mellanamerika.

– Jag tror att det som har gjort att vi har växt under åren är att vi har haft en förmåga att anpassa oss efter vad kunderna har efterfrågat, säger Mats Olson.

Det finns också ett djup i systemet som vi har nytta av i vår produktionsuppföljning och i våra rapporter.

Under 2020 har Alfapac bytt ut sitt tidigare affärssystem mot Monitor G5. Anledningen till bytet var ett växande missnöje med den tidigare leverantören.

– Vi bytte till Monitor av flera skäl. Vi kände till systemet sedan tidigare och tittade på Monitor G4 förra gången vi skulle välja affärssystem för tolv år sedan, men tyckte då att det inte riktigt kunde göra allt vi ville. Men vi kände att nu hade systemet växt i och med nya versionen G5, så det passade bra in med vad vi behöver.

Implementeringsprojektet skedde till stor del på distans, på grund av rådande pandemi. Ekonomichef Marcus Kindevåg berättar om implementeringen:

– Projektet har fungerat väldigt bra. Bemötandet från konsulterna tycker jag har varit professionellt och de har visat en hög kunnighet inom sina områden. Vi driftsatte systemet 1 augusti och hade ju i och med det räknat med att få en del problem i början, men det löste sig snabbt – snabbare än vad vi hade räknat med.

Han tycker att det märks tydligt att Monitor är ett system som är inriktat på tillverkande företag.

– Det märks ju att det är anpassat och lättöverskådligt när man navigerar i fälten och menyerna. Men det finns också ett djup i systemet som vi har nytta av i vår produktionsuppföljning och i våra rapporter, säger Marcus Kindevåg.