National är nöjd testpilot för vår nya miljöfunktion – Sustainability by Monitor

I en tid då hållbarhet blir allt viktigare är det avgörande att företag och organisationer aktivt strävar efter att minska sin miljöpåverkan. National Halmstad, ett företag specialiserat på tillverkning av högkvalitativa gummi-, plast- och fiberprodukter, har tagit detta på allvar och är nu en av våra testpiloter för vår nya miljöfunktionalitet i Monitor ERP – Sustainability by Monitor som lanseras inom kort. Sustainability by Monitor hjälper företag att mäta sin miljöpåverkan, utvärdera den och vidta strategiska åtgärder för att minska utsläpp och resursförbrukning.

– Jag stötte på Sustainability by Monitor under ert Användarseminarium 2022 och blev genast intresserad. Under vintern deltog vi i ett samarbetsprojekt tillsammans med FKG (Fordonskomponentgruppen) och RISE. Projektet syftade till att beräkna CO2-utsläpp på produktnivå. I samband med detta insåg vi att vårt affärssystem var en betydande källa till grunddata som användes för att beräkna koldioxidekvivalenter (CO2). Det var då jag tog kontakt med er på Monitor och framförde vår önskan om att delta som testpiloter för Sustainability by Monitor, något vi fick och är både glada och tacksamma över. Vi har lärt oss mycket, säger Zakarias Gagner, Teknisk Chef på National.

I och med att Nationals kunder driver på för ökad transparens gällande CO2-belastning på såväl produkt- som företagsnivå, visar sig Sustainability by Monitor vara skräddarsytt för deras behov.

– Sustainability by Monitor kommer att hjälpa oss att räkna ut vårt CO2-avtryck, både för företaget som helhet och för våra produkter. Dess största värde ligger dock i att det hjälper oss identifiera produktgrupper som har den största CO2-påverkan, vilket i sin tur ger oss möjlighet att hitta utrymme för förbättringar, säger Daniel Cervin, Kvalitet och Miljöchef på National.
En betydande fördel med Sustainability by Monitor är hur det förenklar CO2-beräkningar genom att använda den data som redan finns tillgänglig i Monitor.

– Vi kan smidigt kommunicera denna information till kunder genom offerter, order och fakturor genererade i Monitor. Plattformen har även integrerade funktioner för att tydligt referera till källan för hållbarhetsdata. Att ha den omfattande hållbarhetsinformationen sammanställd på ett ställe ger oss en trygghet, säger Daniel Cervin, Kvalitet och Miljöchef på National.

Att jobba nära kunderna vid utveckling av nya funktioner är en viktig princip för oss på Monitor. Genom att involvera företag som National som testpiloter kan vi få värdefull feedback och insikt från verkliga användare. Detta gör det möjligt för oss att skapa en produkt som är mer anpassad och användbar för våra kunder.