Därför valde KB Components Monitor ERP

Ett standardiserat och kostnadseffektivt system, skräddarsytt för tillverkande företag. För svenska KB Components har bytet till affärssystemet Monitor inneburit nya möjligheter, både nu och i framtiden. "Systemet kan uppdateras med nya smidiga funktioner och moduler kontinuerligt", säger Daniel Harrysson, ERP-projektledare på KB Components.

1947 grundades svenska KB Components med målet att leda plastindustrins utveckling. Nu, drygt 70 år senare, är bolaget en av Skandinaviens största aktörer och levererar innovativa plast- och komponentlösningar till flera världsledande tillverkare av medicinteknik, möbler, kromning, industriteknik och belysning. Dessutom är KB Components underleverantör till några av världens största biltillverkare.

Huvudkontoret ligger i Örkelljunga, men verksamheten är i högsta grad global. Bolaget har över 800 anställda och totalt sex olika produktionsenheter i tre världsdelar.

Själva kärnan i KB Components är tillverkning och då behövs ett system som stödjer deras högautomatiserade produktion, hela vägen från råmaterial till färdig produkt. Som ett led i detta gick bolaget i februari i år över till det svenska affärssystemet Monitor ERP, som är skräddarsytt för tillverkande bolag.

I dag optimerar omkring 5 000 företag runt om i världen sin verksamhet med hjälp av affärssystemet som över 40 år efter den första lanseringen är inne på sin femte generation, Monitor G5. En av fördelarna är att systemet är standardiserat, vilket gör att det inte krävs konsulter när nya rapporter, listor, etiketter och andra nyttiga presentationer ska tas fram. Det i sin tur ökar kostnadseffektiviteten. 

Andra system som KB Components tidigare använt sig av har varit både dyrare att uppdatera och svårare att utveckla vidare än vad Monitor är. Det begränsade möjligheterna.

– Systemet kan uppdateras med nya smidiga funktioner och moduler kontinuerligt, säger Daniel Harrysson, ERP-projektledare på KB Components.

Genom systemet kan vi automatiskt skapa och frisläppa inköpsorder så att vi har rätt material, på rätt plats, i rätt tid. Det gör att vi får en trygghet genom hela produktionskedjan.

Han konstaterar att tillverkande företag som KB Components har många krav på ett affärssystem. Förutom att stödja och kontrollera viktiga affärsprocesser och presentera realtidsdata för planeringen av verksamheten ska det kunna ge ett effektivt stöd till användaren i det dagliga arbetet.

Ytterligare en anledning till att valet föll på Monitor ERP var möjligheten att kunna växla mellan olika bolag och språk.

– Eftersom vi har verksamhet på flera håll i världen var det viktigt att välja ett system som ger oss möjligheten till att kunna använda samma affärssystem i alla våra bolag runt om i världen.

I dag används systemet i KB Components organisation på i stort sett alla avdelningar och funktioner, från produktionen till administrationen.

– Vi använder till exempel systemet för att lägga upp nya leverantörer och genom systemet kan vi automatiskt skapa och frisläppa inköpsorder så att vi har rätt material, på rätt plats, i rätt tid. Det gör att vi får en trygghet genom hela produktionskedjan.

Dessutom använder KB Components systemet till att tidrapportera, attestera leverantörsfakturor, frisläppa kundorder, fakturera kunder, ta fram försäljningsprognoser.

– I behovsplaneringen används prognoser för att veta vad vi ska tillverka och när det ska göras för att vi ska kunna leverera i tid. Vi kan varmt rekommendera Monitor. Det har alltid funnits ett bra samarbete. Både under implementeringsfasen och nu efter driftstart, säger Daniel Harrysson.