Monitor och Weland – ett långvarigt samarbete med stora vinster

Monitor och Weland har en lång historia tillsammans och har under åren hjälpts åt att ta fram flera anpassade funktioner i Monitor som nu är standard i affärssystemet.

Welandkoncernen är en familjeägd koncern som omfattar ett 60-tal bolag där de flesta företagen ligger i södra Sverige. Ett av dessa är Weland AB med huvudkontor i Smålandsstenar. Där tillverkas olika typer av trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor och inte minst den kända pressvetsade gallerdurken. Cirka 25 av Welandbolagen har egen produktion där Monitor används för att styra den dagliga verksamheten.

Gemensamt affärssystem

Alla bolag inom Welandkoncernen använder Monitor. Håkan Andersson och Fredrik Palm är Monitorexperter på Weland men arbetar och hjälper hela koncernen med Monitorfrågor.

– De stora fördelarna med att köra samma system i hela koncernen är ju att alla gör likadant när man till exempel registrerar en order. Beställningar mellan bolagen inom koncernen blir väldigt smidiga, säger Håkan Andersson.

För Welandbolagens ekonomiavdelningar finns det klara fördelar med att till exempel använda likadana kontoplaner och likadan redovisning. 

– Även om vissa bolag har en djupare struktur är det ändå samma i grunden. Det gör ju till exempel att man blir mindre sårbar när någon är frånvarande då det är lätt för någon annan att sätta sig in i siffrorna. Och Monitor är ett fantastiskt system, det finns så mycket information att plocka fram. Det är väldigt lätt att ta fram summeringar och diagram. 

Weland AB jobbar aktivt med Aktiviteter. Alla uppgifter kring en order samlas på så sätt på ett ställe i systemet, vilket underlättar när man behöver styra om uppgifter mellan olika personer.

– Vi använder aktiviteter hela tiden för planeringens skull. Det följer alla steg i flödet, från försäljning till tillverkning. Vi ser enkelt vilka kunder som inte godkänt en order och följer upp för att kunna hålla tillverkningsdatum, säger Håkan Andersson.

Monitor är lyhörda när det gäller våra önskemål som kund och utvecklar systemet efter många av de goda idéer och önskemål som vi har presenterat.

Samarbetet med Monitor

Weland AB har skött en stor del av den enklare supporten själv under åren. Håkan Andersson tycker att Monitors support har vuxit till att bli riktigt stark i dag. 

– Vi har alltid haft en bra dialog med support-, försäljnings- och utvecklingsavdelning. Många av idéerna som kommit upp under åren med Monitor som leverantör finns nu med i G5, som Poolplanering till exempel.

Ett exempel på en funktion som började som en specialanpassning, men som nu är tillgänglig för alla Monitorkunder, är integration mot hissautomat.

– Det är ju självklart att allt inte kan finnas i ett standardsystem, men när vi kommer på såna här guldkorn vill vi ju att de ska vara en standardfunktion. Monitor är lyhörda när det gäller våra önskemål som kund och utvecklar systemet efter många av de goda idéer och önskemål som vi har presenterat. Det är en styrka att vi har en så pass bra dialog direkt med leverantören som utvecklar det affärssystem som vi använder till skillnad från att behöva vända sig till en extern konsult som bygger allt utifrån olika önskemål.

Lita på systemet

Inom Welandkoncernen styrs verksamheterna till stor del utifrån vad Monitor talar om för användarna. För att kunna ha ett sådant arbetssätt krävs det att alla använder systemet fullt ut. Allt måste rapporteras och stämplas i systemet. Håkan Andersson menar att det finns stora vinster att göra om man ser till helhetsperspektivet.

– Konstruktörerna stämplar arbete när de börjar med en ritning. Det talar om för säljaren att jobbet är påbörjat vilket de i sin tur kan informera kunden om. Man måste se till hela kedjan, då blir det tydligt att man tjänar på att lita på systemet.

Alla Welands arbetsledare jobbar aktivt med körplaneringen i Monitor, där de uppdaterar sin kapacitet löpande – en förutsättning för att Leveranstidskontrollen (LTK) ska fungera. 

– Om någon är frånvarande eller en maskin går sönder minskar kapaciteten. Då justerar man bara det i Monitor så att det slår igenom i LTK. LTK är dessutom en funktion som verkligen har förbättrats i G5 där det går otroligt mycket snabbare, säger Håkan Andersson.

När man skapar en ny tillverkningsorder i Monitor talar LTK om precis vilket datum den kommer att vara färdig för leverans. 

– Finns allt material hemma kan jag skapa en order och tio minuter senare ligger materialet plockat och redo för montering.

LTK bygger på operationer, ledtider, vad som finns på lager, beläggning, säkerhetstid, etc. Den tar hänsyn till alla parametrar. 

Produktkonfiguratorn

Håkan Andersson förespråkar produktkonfiguratorn eftersom den gör att man kan leverera en produkt på en dag istället för tre veckor.

Ett exempel är handikappramper som Weland tillverkar. I stället för att kunden ska måttbeställa rampen exakt på millimetern så erbjuds vissa standardmått. Det betyder att dessa parametrar kan läggas in i konfiguratorn som konfigurationer för olika längd, bredd, lutning och så vidare. Därefter kan säljaren enkelt bygga ihop en färdig produkt och se pris och leveranstid och offerera kunden. Så fort kunden har godkänt offerten så kan den gå vidare direkt i systemet till en tillverkningsorder med bifogade monteringsanvisningar. 

– Man får hela kedjan på en gång i stället för att det ska gå via konstruktionsavdelningen som måste rita rampen innan man ens kan skicka en offert, säger Håkan Andersson.

Man måste se till hela kedjan, då blir det tydligt att man tjänar på att lita på systemet.

Monitor G5

Håkan Andersson ser stora möjligheter med G5 jämfört med den tidigare generationen av Monitor.

– Standarden har höjts. Vi får fler funktioner och vi kan både bli av med vissa arbetssätt som vi i dag har utanför systemet och en del anpassningar som är unika för Weland. Det blir också lättare att ta steget att jobba fullt ut i Monitor för fler bolag i koncernen. Flexibiliteten ökar i G5 vilket innebär att användandet kan öka, säger Håkan Andersson.

Han vill framhålla att nyttan med att uppgradera inte är de enskilda funktionerna, utan helheten.

– Sen är det ju roligt att se att många av de funktioner som Weland och Monitor jobbat fram under åren, nu kommer som grundfunktioner i Monitor G5.