Tuotannonsuunnittelulla menestykseen

Mistä toiminnassanne oikeastaan on kyse?
Kilpailu on kovaa, osaatte alanne, omaatte taitavia työntekijöitä, mutta silti teillä on vaikeuksia pysyä toimitusajoissa. Tuotannon hinnat karkaavat eikä teillä ole tarkkaa tietoa saldoistanne. Tilanne on monille tuttu, ehkäpä myös yrityksellenne. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ansaita rahaa, se on yrittäjyyden perusta ja kehityksen, kasvun sekä henkilökunnan tyytyväisyyden edellytys. Koska kaikki lähtee rahan ansaitsemisesta, onnistumisen eteen on tehtävä töitä. Yllä mainitsimme muutamia tärkeitä seikkoja, joilla kaikilla on jotain yhteistä – tyytyväiset asiakkaat. Valmistavan teollisuuden yrityksille on erityisen tärkeää pysyä toimitusajoissa asiakastyytyväisyyden takaamiseksi.

Mitä tyytyväiset asiakkaat tuovat mukanaan?
Usein puhutaan synergiavaikutuksista. Jos yritys tekee hyviä asioita ja pitää lupauksensa, ympäristö on tyytyväinen. Kun asiakkaat ovat tyytyväisiä, he yleensä kertovat siitä muille. He suosittelevat yritystänne ystävilleen ja myös kilpailijoilleen. Mistään kummallisemmasta ei ole kyse, joten miksi tehdä asia vaikeammaksi kuin se on. Haluat kai päästä tavoitteeseenne?

Mitä meidän pitää tehdä?
Tärkeintä on, että kartoitatte toimintanne, miten toimitte tällä hetkellä, mitä teette hyvin ja etenkin mitä voisitte parantaa ja mitä järjestelmätukea siihen tarvittaisiin. Onko teillä kaikki toiminnot, mitä prosessinne vaativat? Ovatko tuoterakenteet hallinnassa, tuleeko materiaali ajoissa toimittajiltanne, toimivatko ennakkolaskelmanne, priorisoitteko työt oikein, onko koneillanne kapasiteettia – tässä muutamia kysymyksiä, joihin teidän tulee vastata.

Ratkaisu – tuotannonsuunnittelulla menestykseen
Kun olette käyneet läpi tämänhetkisen tilanteen, on aika ryhtyä toimiin ja selvittää, miten voimme auttaa yritystänne. Monitorilla on konsultteja, joilla on yli 20 vuoden kokemus alalta ja jotka auttavat päivittäin yrityksiä muutostyössä ja voivat auttaa organisaatiotanne ottamaan käyttöön työtavan, joka yhdessä toiminnanohjausjärjestelmämme kanssa nostaa toimintanne uusiin ulottuvuuksiin. Toiveenne tulee toteutumaan – pystytte ohjaamaan yrityksenne tuotannonsuunnittelulla menestykseen, ja asiakkaanne ovat tyytyväisempiä.