"Yhtiömme ympäri maailmaa käyttävät MONITORia"

AQ Group AB on maailmanlaajuinen vaativien teollisuusasiakkaiden komponentti- ja järjestelmätoimittaja. Yrityksen toiminta on jakautunut eri liiketoiminta-alueisiin, jotka tarjoavat asiakkaille kustannustehokkaita ratkaisuja.

AQ Groupin laaja osaaminen ja kansainvälisyys takaavat asiakkaille ympäri maailmaa ainutlaatuisia etuja. Laatu on toimintamme keskipisteessä ja jatkuvan kehityksen kohteena. Yrityksemme on sitä mieltä, että laatu ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä.

Miksi valitsitte MONITORin?

– Useilla ostamillamme yhtiöillä on ollut käytössään eri toiminnanohjausjärjestelmiä. Halusimme käyttää kaikissa yhtiöissämme samaa järjestelmää. MONITOR oli paras vaihtoehto kaltaisellemme kansainväliselle vaativien teollisuusasiakkaiden komponentti- ja järjestelmätoimittajalle. MONITORissa on myös toimintoja, jotka helpottavat kommunikointia asiakkaiden ja toimittajien kanssa, sanoo AQ Group AB:n liiketoiminnan kehittäjä ja IT-johtaja Per Lindblad.

Mikä erottaa MONITORin muista toiminnanohjausjärjestelmistä?

– Pystymme siirtämään lopputuotteidemme valmistuksen helposti yhtiöstä toiseen, koska ne on rekisteröity samalla tavalla järjestelmään. Sama pätee komponentteihin. MONITORin kautta saamme myös yhteyden asiakkaisiin ja toimittajiin, mistä on meille hyötyä. Järjestelmässä on lisäksi vedä ja pudota -toiminto, mikä helpottaa mm. laskujen ja tilausvahvistusten käsittelyä.

Mitä teille merkitsee konsernitasolla, että kaikki yhtiönne käyttävät MONITORia?

– Yhtiömme ympäri maailmaa käyttävät MONITORia ja pitävät sitä hyvänä järjestelmänä. Voimme helposti vaihtaa kielestä toiseen, mikä helpottaa henkilökuntamme päivittäisiä työtehtäviä. Organisaatiomme on hajautettu, joten meille on tärkeämpää, että toiminnanohjausjärjestelmä tekee työntekijöidemme työstä sujuvampaa kuin pystyä ohjaamaan töitä keskitetysti konsernitasolta, kertoo Per.

Miten MONITORin käyttöönotto sujui?

– Järjestelmä oli helppo ottaa käyttöön kaikissa maissa, koska se on standardoitu ja helppokäyttöinen, jolloin työvirrat on helppo oppia. Käyttöönoton yhteydessä konvertoimme tiedot vanhoista järjestelmistämme, mikä onnistui hyvin. Sitä mukaa, kun uudet yhtiöt ottavat järjestelmän käyttöön olemme myös voineet esitutkimusten avulla saada selville, missä määrin järjestelmää on käytetty muilla tehtailla. Olemme tulleet tietoisiksi puutteistamme ja pystyneet näkemään asioita, joissa meillä olisi parannettavaa, mistä on ollut meille paljon hyötyä.

Miten MONITOR auttaa teitä menestymään alihankkijana?

– Pohjimmiltaan meidän on pystyttävä ohjaamaan kaikkia yhtiöitämme tehokkaasti. Meillä on oltava järjestelmä, jonka avulla voimme seurata poikkeuksia ja ryhtyä toimenpiteisiin. MONITORin aloitussivulta näemme esimerkiksi myynti- ja ostotilaustilanteen, mikä motivoi työntekoa ja viime kädessä auttaa parantamaan liiketoimintaamme. Laatu on meille A ja O. Asiakkaamme valitsevat yrityksemme laatuun perustuen, ja toimiva toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa laadukkaiden tuotteiden valmistusta niin, että asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

Onko MONITORista hyötyä AQ Groupin liiketoiminnan kehittämisessä?

– MONITOR vaikuttaa osaltaan positiivisten tulosten saavuttamiseen, ja yritys kuuntelee näkemyksiämme. Pystymme tekemään tiivistä yhteistyötä, mistä on meille molemmille hyötyä, toteaa Per lopuksi.

”MONITOR vaikuttaa osaltaan positiivisten tulosten saavuttamiseen, ja yritys kuuntelee näkemyksiämme.”

Miten MONITORin käyttöönotto sujui?

– Järjestelmä oli helppo ottaa käyttöön kaikissa maissa, koska se on standardoitu ja helppokäyttöinen, jolloin työvirrat on helppo oppia. Käyttöönoton yhteydessä konvertoimme tiedot vanhoista järjestelmistämme, mikä onnistui hyvin. Sitä mukaa, kun uudet yhtiöt ottavat järjestelmän käyttöön olemme myös voineet esitutkimusten avulla saada selville, missä määrin järjestelmää on käytetty muilla tehtailla. Olemme tulleet tietoisiksi puutteistamme ja pystyneet näkemään asioita, joissa meillä olisi parannettavaa, mistä on ollut meille paljon hyötyä.

Miten MONITOR auttaa teitä menestymään alihankkijana?

– Pohjimmiltaan meidän on pystyttävä ohjaamaan kaikkia yhtiöitämme tehokkaasti. Meillä on oltava järjestelmä, jonka avulla voimme seurata poikkeuksia ja ryhtyä toimenpiteisiin. MONITORin aloitussivulta näemme esimerkiksi myynti- ja ostotilaustilanteen, mikä motivoi työntekoa ja viime kädessä auttaa parantamaan liiketoimintaamme. Laatu on meille A ja O. Asiakkaamme valitsevat yrityksemme laatuun perustuen, ja toimiva toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa laadukkaiden tuotteiden valmistusta niin, että asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

Onko MONITORista hyötyä AQ Groupin liiketoiminnan kehittämisessä?

– MONITOR vaikuttaa osaltaan positiivisten tulosten saavuttamiseen, ja yritys kuuntelee näkemyksiämme. Pystymme tekemään tiivistä yhteistyötä, mistä on meille molemmille hyötyä, toteaa Per lopuksi.

”MONITOR vaikuttaa osaltaan positiivisten tulosten saavuttamiseen, ja yritys kuuntelee näkemyksiämme.”
No portrait

Per Lindblad

Business Development and IT Manager,
AQ Group AB