Header

Tillegg

Du kan utvide ditt MONITOR-system med flere tilleggsfunksjoner og tilleggsprodukter. Tilleggene kjøpes separat. Nedenfor finner du alle våre tillegg.

Ved spørsmål – vennligst kontakt oss på [email protected] eller 0650–766 00.

Two Columns (standard)

Produktkonfigurator

Fordelene med Produktkonfiguratoren i MONITOR er mange – den sparer masser av tid og er til stor nytt innen salg, produksjon og ettermarked.
Med Produktkonfiguratoren bygger du ulike utførelser av produkter slik at du senere kan beregne priser og lage produksjonsordrer.

Two Columns (standard)

TimeCard

Dette alternativet er perfekt for prosjektarbeid, montører, reparatører og andre ansatte som jobber i felten eller mangler tilgang til en stemplingsterminal. Du kan bruke tidskort hvor som helst og når som helst ved å logge inn via mobil, nettbrett eller datamaskin. Du rapporterer arbeidet ditt og tilstedeværelsen din etterpå, og stemplingene dine lagres direkte i Monitor.

 

Du kan stemple alle typer arbeidsstemplinger med TimeCard til Monitor G5.

Two Columns (standard)

Elektronisk fakturahåndtering (EFH)

EFH gjør forretningsprosessen omkring leverandørfakturaer papirløs. Hele prosessen fra scanning, forhåndsregistrering, elektronisk attestering, endelig bokføring samt fremsøking av bilag effektiviseres ved hjelp av EFH. 

Two Columns (standard)

Maskinintegrasjon

Har dere kontroll over avbrudd i deres produksjon? Er deres produksjon så effektiv som mulig? Er deres etterkalkyler pålitelige? MONITOR Maskinintegrasjon (MI) hjelper dere å bli enda bedre og mer effektive på disse områdene. Det er en funksjon som integrerer deres maskiner med MONITOR forretningssystem for automatisk tilbakerapportering av blant annet arbeidet tid og antall, stillstand, samt at det gir en god oversikt over gjeldende situasjon og mulighet for OEE-oppfølging.

Boxes

Agenten

Agenten er en funksjon som kan styre automatiske kjøringer av rutineoppgaver. Det går også an å la Agenten håndtere overvåkning av hendelser.

Anleggsregister

Med dette tillegget i modulen Regnskap får du komplett systemstøtte for foretakets anleggsaktiva. Her skjer blant annet beregning av avskrivninger, utskrift av lister for telling og etiketter for å merke inventar.

Lagersted

Lagersted kan brukes når et juridisk selskap skal deles opp i flere enheter. Oppdeling i flere enheter kan være distribuerte lagre eller hele virksomhetsenheter med egen produksjon og egen komplett ordrestrøm.

Utvidet filvisning

Med Utvidet filvisning kan du koble ulike eksterne dokumenter (tegninger, avtaler, osv.) til kunder, leverandører, artikler og ordrer. Disse dokumentene kan senere vises direkte på posten de er koblet til. En tegning kan for eksempel skrives ut sammen med produksjonsordrer.

Kundeordreoverføring

Kundeordreoverføring kan brukes når et salgsfirma tar imot kundeordrer og et produksjonsfirma tar hånd om produksjonen. Når kund­eorder reg­istr­eres i salgsfirmaet, genereres det automatisk tilsvarende ordrer i produksjonsfirmaet. Ved ut­lever­ing av ordrer i produktfirmaet gjøres tilsvarende levering i salgsfirmaet.

Webshop

Med dette tillegget kan dere på en smidig måte starte en webshop. Den responsive designen gjør at layouten tilpasser seg etter besøkerens skjermstørrelse og skjermoppløsning. Informasjonen presenteres dermed alltid på best mulig måte uansett om besøkeren bruker mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Two Columns (standard)

EDI

Dette tillegget muliggjør elektronisk overføring av forretningsdokumenter mellom ulike forretningspartnere, for eksempel mellom ditt eget og kundens forretningssystem. All kom­mun­ik­asjon skjer mer eller mindre automatisk. Når det er aktuelt med en EDI-løsning mot en kunde eller lever­andør, kan man stille seg spørsmålet: Hvilke forretningsdokumenter skal vi sende mellom oss og  kunden/­leverandøren og med hvilken kommun­ikasjonsmetode skal de overføres?

Two Columns (standard)

Verktøyregister

Verktøyregister dekker verktøyhåndtering for alt fra store maskinverktøy til mindre håndverktøy og til og med måleverktøy, forbruksverktøy samt ulike spesialverktøy. Du får funksjoner for blant annet verktøyregister/verktøygrupper, inn- og utlånsregister, kassering, kalibrering, osv. Du kan håndtere strukturer av verktøy, koble verktøy til prosessplaner og reservere verktøy til produksjonsordrer.

Boxes

Tilpassede rapporter

Med dette tillegget kan du generere dine egne rapporter i MONITOR. Rapportene utformes ifølge dine ønsker. Det vil si: Egen utforming av SQL-spørringer, eget utseende på bestillingsbilder og listen som presenterer rapporten. OBS! For å kunne tilpasse Tilpassede rapporter må du gjennomgå kurset ”Databasetilgang 1 og 2″.

Internregnskap

Dette tillegget utfyller standardfunksjonen Lagerregnskap. Internregnskap innebærer at alle transaksjoner på produksjonsordrer (WIP-verdi) konteres og overføres til hovedboken i regnskapsmodulen. Foruten materiale konteres også arbeid, deler og kalkyledifferanser. Dessuten kan kostnad solgt bokføres mer detaljert via internregnskapet.

Eksport av lønnsgrunnlag

Eksport av lønnsgrunnlag er et tillegg til modulen Tidsrapportering som gjør at du kan eksportere lønnsgrunnlag fra MONITOR til ditt lønnsprogram. I Eksport av lønnsgrunnlag inngår tilleggsprogrammer for ulke lønnsprogrammer. I øyeblikket finnes det tilleggsprogrammer for Huldt & Lillevik.

Integrasjon mot heisautomat

Integrasjon mot heisautomat er et tillegg til MONITOR G5 som oppretter en kobling mot heisautomatens styringssystem (WMS). Dette gir deg effektiv lagring og plukking.

Form Component

Jeg vil vite mer om Tillegg

Fyll ut skjemaet og hvilke Tillegg du er interessert i, så kontakter vi deg.

Er det noe spesielt du lurer på eller vil ha svar på? Skriv det gjerne her.