Tillval

Du kan komplettera ditt MONITOR-system med flera tillvalsfunktioner och tillvalsprodukter. Tillvalen köps till separat. Nedan hittar du alla våra tillval.

Produktkonfigurator

Fördelarna med Produktkonfiguratorn i MONITOR är många – den sparar massor av tid och är till stort stöd inom marknads­arbete, produktion och efter­marknad.
Produktkonfiguratorn kan ses som ett mer avancerat alternativ till variantberedning. Med Produktkonfiguratorn bygger du olika utföranden av produkter för att sedan kalkylera priser och skapa tillverknings­order.

Se filmen Läs mer

laptop-invoice.png

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Med Elektronisk fakturahantering (EFH) kan du elektroniskt hantera fakturor du fått från leverantörer och koppla dem till leverantörsfakturor i MONITOR. Med EFH får du också stöd för elektronisk attest. Attestanter kan få påminnelser och meddelanden om attesteringar och definitivbokningar.

laptop-invoice.png
Se filmen Läs mer

Maskinintegration

Har ni kontroll över avbrott i er produktion? Är er produktion så effektiv som möjligt? Är era efterkalkyler tillförlitliga? MONITOR Maskinintegration (MI) hjälper er att bli ännu bättre och mer effektiva inom dessa områden. Det är en funktion som integrerar era maskiner med MONITOR affärssystem för automatisk återrapportering av bland annat arbetad tid och antal, stillestånd, samt att det ger en bra överblick på nuläge och TAK/OEE-uppföljning.

Se filmen Läs mer

Edi icon

EDI

Det här tillvalet möjliggör elektronisk överföring av affärs­dokument mellan olika affärs­partners. Exempelvis mellan ditt affärs­system och kundens affärs­system. All kom­mun­ik­at­ion sker mer eller mindre per automatik. När det är aktuellt med en EDI-lösning mot en kund eller lever­antör så kan man ställa sig frågan: Vilka affärs­dokument ska vi skicka mellan oss och kunden/­leverantören och med vilket kommun­ikations­sätt ska de över­föras?

Edi icon
Läs mer

Verktyg & Underhåll

Verktyg & underhåll täcker all verktygshantering för allt ifrån stora maskinverktyg till mindre handverktyg och även mätverktyg, förbrukningsverktyg samt olika specialverktyg. Du får funktioner för bland annat verktygsregister/verktygsgrupper, in- och utlåningsregister, kassering, kalibrering, etc. Du kan hantera strukturer av verktyg, koppla verktyg till beredningar och reservera verktyg till tillverkningsorder.

Läs mer

Servicehantering

Servicehanteringen vänder sig till företag som utför service på levererade produkter. Här kan du planera, lagra information om och avrapportera service på dessa produkter oavsett om servicen utförs hos kund eller på plats på det egna företaget, samt service utförd av egen personal såväl som externa leverantörer och samarbetspartners. Dessutom finns en mobil-applikation för att servicetekniker på fält enkelt ska kunna planera och avrapportera sina arbeten.

Se filmen Läs mer

Jag vill veta mer om Tillval

Fyll i formuläret och vilka Tillval du är intresserad av så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer om Tillval

Är det något speciellt du undrar över eller vill ha svar på? Skriv det gärna här.