Lär känna din produktion med MONITOR Maskinintegration

MONITOR Maskinintegration (MI) är första steget mot Industri 4.0. Automatisk återrapportering från maskin till affärsystem ger bland annat effektivare produktion och bättre efterkalkyler. Vi frågade två av våra kunder, Falks Metall och Hordagruppen, vad de tycker om MONITOR MI.

Falks Metall grundades 1946 och håller på med skärande bearbetning. De tillverkar främst delar för fordonsindustrin och offshore. Företaget har ett 40-tal anställda och omsätter omkring 100 miljoner kronor.

– Vi har en högautomatiserad produktion med ungefär 35 robotar och 30 svarvar, säger Per Falk, vd för Falks Metall AB.

Falks Metall samlar och analyserar data i MI och MI Reports. Syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden.

– Vi måste ständigt förbättra oss, och som ett led i det måste vi mäta och analysera var vi kan bli bättre. Och MI är en jätteviktig del av det, säger Per Falk.

Och effektiviteten har ökat tack vare de förändringar som gjorts med hjälp av MONITOR MI.

– Vi har maskiner som har ett TAK-värde på 97 procent, vecka efter vecka. Det hade inte varit möjligt utan MONITOR MI, säger Per Falk.

Per Falk, vd för Falks Metall AB.

John Lejon, Affärsutvecklare
på Hordagruppen AB.

Hordagruppen producerar plast- och gummidetaljer för i huvudsak fordonsindustrin, med kunder som Volvo, Scania, Geely och General Motors. Företaget har funnits sedan 1974, har omkring 400 anställda och fabriker i Sverige, Polen, Indien och Kina.

– Vi rekommenderar MONITOR Maskintegration om du vill ta nästa steg mot Industri 4.0-standard. Det är också en bra utgångspunkt om du vill få en bra överblick över din produktion och lära känna dina processer, säger John Lejon, affärsutvecklare på Hordagruppen AB.

MI har hjälpt Hordagruppen att förbättra kvalitén på de dagliga mötena. Med automatisk överföring av data från MI till MONITOR affärssystem blir efterkalkylerna mer pålitliga och användbara.

– Det är perfekt att ha som ett underlag för att ta beslut om investeringar i fabriken. Tidigare hade vi ett annat maskinintegrationssystem men vi bytte till Monitors Maskinintegration för att få bättre data.

"En bra utgångspunkt om du vill få en bra överblick över din produktion och lära känna dina processer."

John Lejon, Affärsutvecklare
på Hordagruppen AB.

Hordagruppen producerar plast- och gummidetaljer för i huvudsak fordonsindustrin, med kunder som Volvo, Scania, Geely och General Motors. Företaget har funnits sedan 1974, har omkring 400 anställda och fabriker i Sverige, Polen, Indien och Kina.

– Vi rekommenderar MONITOR Maskintegration om du vill ta nästa steg mot Industri 4.0-standard. Det är också en bra utgångspunkt om du vill få en bra överblick över din produktion och lära känna dina processer, säger John Lejon, affärsutvecklare på Hordagruppen AB.

MI har hjälpt Hordagruppen att förbättra kvalitén på de dagliga mötena. Med automatisk överföring av data från MI till MONITOR affärssystem blir efterkalkylerna mer pålitliga och användbara.

– Det är perfekt att ha som ett underlag för att ta beslut om investeringar i fabriken. Tidigare hade vi ett annat maskinintegrationssystem men vi bytte till Monitors Maskinintegration för att få bättre data.

"En bra utgångspunkt om du vill få en bra överblick över din produktion och lära känna dina processer."